Hopp til innhold

– Halvparten av sykehusene er for små

Helseminister Bent Høie mener halvparten av norske sykehus er for små til å drive akuttkirurgi hele døgnet. Senterpartiet mener regjeringa dermed gravlegger helsetilbudet i Distrikts-Norge.

Bent Høie om fremtidens sykehus

Helseministeren satte i onsdagens sykehustale et tak for antall pasienter et sykehus må ha for å kunne overleve regjeringas nasjonale plan.

– Å fortsette som nå, betyr i realiteten en seigpining gjennom mange vanskelige prosesser der kvaliteten vil lide underveis.

Helseminister Bent Høie (H) holdt onsdag formiddag sin årlige tale om hvordan norske sykehus skal styres. Det som uten tvil skaper mest engasjement landet rundt er hvilke sykehus som er store nok til å overleve regjeringas nasjonale sykehusplan som lanseres til høsten.

– For å drive akuttkirurgi kreves et pasientgrunnlag på minst 60 til 80 000 innbyggere, og det betyr at minst halvparten av dagens norske sykehus er for små, var Høies beskjed.

Vil strippe ned småsykehus

For de sykehusene som ikke klarer å oppfylle pasientgrunnlaget for akuttkirurgi, foreslår helseministeren at de kan drive kun med anestesi og indremedisin. Kirurgiske inngrep kan planlegges på dagtid, men vil altså ikke ha en akuttfunksjon.

– I en sånn situasjon kan sykehusene ha et pasientgrunnlag på 20 – 30 000 innbyggere, mener Høie.

Han understreker at en slik løsning ikke er ideell, men mener at mer samarbeid mellom sykehusene og økt bruk av videokonferanser kan bøte på problemene som vil oppstå.

– Ødelagt for alltid

– At han vil gjøre endringer er greit nok, men å legge ned kirurgisk akuttberedskap på halvparten av norske sykehus er den største sentraliseringsreformen vi har sett i nyere tid, mener Kjersti Toppe (Sp), nestleder i Stortingets Helskomité.

Kjersti Toppe

Kjersti Toppe, nestleder i Helsekomiteen (Sp).

Foto: Vågenes, Hallgeir / VG

Toppe sier hun er skremt. Ikke bare vil et viktig akuttilbud forsvinne i distrikts-norge, men hun mener det er naivt å tro at småsykehus i lengden vil overleve kun med dagkirurgi. Tapper man sykehuset for oppgaver, tapper man de også for fagfolk.

– Erfaringen er at sykehusene som blir strippet for akuttkirurgi ikke klarer å få nok kirurgisk aktivitet på dagtid. Og da har du en anestesilege som ikke har noen ting å gjøre. Det brenner et blått lys over den indremedisinen som blir igjen.

Det eneste Toppe klarer å trekke frem av positive nyheter fra Høies tale, er at han legger til rette for en åpen debatt.

– Debatt skal han få, regjeringa har jo ikke flertall. Men blir disse endringene vedtatt ødelegger vi fagmiljø og kompetansen i distriktene for alltid.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger