Hopp til innhold

– God skoleledelse avgjørende for å få slutt på mobbing

Djupedalutvalgets nye rapport om mobbing i skolen slår fast at skoleledelsen er helt avgjørende for å bekjempe mobbing.

Øystein Djupedal

Øystein Djupedal mener det er mulig for alle skoler å bli kvitt mobbing, og at det er et viktig ledelsesansvar å ha fokus på det psykososiale miljøet.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

I dag la Djupedalutvalget frem over 100 forslag til å bekjempe mobbing i skolen. I rapporten legges det også stor vekt på at skoleledelsen har avgjørende betydning for om en skole kommer mobbingen til livs eller ikke.

– Ledelse er veldig viktig for å eliminere uønsket adferd, sier lederen for ekspertutvalget Øystein Djupedal.

Han mener at barn som ikke trenger å bekymre seg for å bli mobbet kan konsentrere seg om det å være glade og lykkelige, og derfor også leverer bedre på skolen.

Mulig å bli kvitt mobbing

Utredningen viser til forskning om at skoler med høy forekomst av mobbing preges av at rektor enten har bagatellisert spørsmålet, eller har fornektet at skolen har et problem med mobbing.

Og motsatt: «Skoler med lav forekomst av mobbing preges av at rektor anerkjenner at skolen har problemer med mobbing.»

Djupedal mener at det er mangelen på kunnskap som gjør at skoler ikke kommer mobbingen til livs.

– De skolene som ikke håndterer dette, har ikke kunnskap om hvordan de skal håndtere det. De er usikre og utrygge og da blir det veldig fort individualisert av lærene som ikke vet hvilke grep de skal ta, sier Djupedal.

Utvalget foreslår derfor å bygge «den kollektive kulturen» slik at en lærer som observerer mobbing får støtte og hjelp av kollegaer og rektor i hvordan saken skal håndteres.

– Mulig å bekjempe mobbing

Djupedal mener rapporten inneholder viktige tiltak i kampen mot mobbing, og at skolesystemet ved å ta dem innover seg, tar et viktig steg i riktig retning for å oppfylle barns grunnleggende menneskerettigheter.

Målet er et samfunn med null toleranse mot krenkelser, mobbing, diskriminering og trakassering.

Djupedal mener at det er fullt mulig å bli kvitt mobbing i alle skoler.

– Det er ikke sånn at noen ikke kan bli gode skoler og at noen skoler nødvendigvis må ha mobbing og andre ikke. Gjennom kunnskap og riktige tiltak så kan man få til det utroligste, sier Djupedal.

AKTUELT NÅ