Foreslår å bøtelegge mobbeskoler

– Elever må få like sterkt rettsvern som arbeidstakere, mener Djupedalsutvalget som la fram sin rapport «Å høre til» onsdag. Utvalget foreslår å straffe skoler som ikke følger opp mobbesaker med bøter.

Øystein Djupedal

Ifølge utvalgsleder, Øystein Djupedal, viser flere erstatningssaker at elevenes rettssikkerhet ikke er ivaretatt.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Ifølge Øystein Djupedal viser flere erstatningssaker at elevenes rettssikkerhet ikke er ivaretatt. Den tidligere SV-politikeren og kunnskapsministeren har ledet ekspertutvalget som har vurdert tiltak mot mobbing i skolen.

– Vi vil at det skal lovfestes en oppreisningsordning for krenkelser om skolen ikke har gjort nok for å oppfylle sine plikter, sier Djupedal

Tror på dag- og ukebøter

Djupedal-utvalget vil styrke opplæringsloven, spesielt punkt 9a, for å styrke elevenes rettsvern, og gi Barneombudet makt til å bøtelegge kommuner som ikke griper inn i mobbesaker.

– Det kan være å innføre dag- eller ukebøter. Det er ekstremt oppdragende, og vi har stor tro på det, sier Djupedal til NRK.

I alt legger utvalget fram over hundre forslag mot mobbing, men sier det viktigste forslaget er at skoler må bli flinkere til å håndtere problemet.

– Det er vanskelig å gå inn i mobbesaker, så vi må ha et system på skolen som gjør at vi vet hva vi skal gjøre og utvikle en kollektiv kultur, sier Djupedal.

– 4 prosent har opplevd krenkelser på skolen

– Dette er en omfattende utredning med mange forslag og store grep. Den inneholder en helt ny og robust politikk mot mobbing, slår Djupedal fast.

Ifølge utvalgslederen opplever rundt 17.000 barn krenkelser i sin skolehverdag.

– Det er forferdelig vondt for det enkelte barn, og det er også et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Derfor må vi finne nye grep for å forhindre mobbing, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Dagens system fungerer ikke

Blant tiltakene utvalget foreslår er at Barneombudet blir et juridisk kontor som kan hjelpe barn og familier i mobbesaker.

– Vi ser at dagens system ikke fungerer, sier Djupedal.

Utvalget ønsker også at alle som jobber i skolen skal lære mer om hvordan de skal forebygge og håndtere mobbing, og vil ha egne opplegg for kompetanseheving av de ansatte på alle skoler over hele landet.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger