Hopp til innhold

– Ta makten fra politiker-eliten og gi den til velgerne

En liten elite bestemmer hvem du og jeg får lov til å stemme på ved valg. Det vil en sosialistisk ungdomsleder og en rådgiver i tenketank på høyresiden ha slutt på.

SU-leder Andreas Halse

SU-leder Andreas Halse er forberedt på at de som styrer nominasjonene i de politiske partiene blir forbannet på forslaget om å åpne nominasjonsprosessene.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Vi har sett en utvikling de siste ti årene der folk flest har fått mindre makt i politikken på bekostning av de aller mest aktive medlemmene i partiene.

Andreas Halse er avtroppende leder for Sosialistisk Ungdom, godt plassert på venstresiden i norsk politikk og lei det han mener er en lei utvikling blant landets folkevalgte.

– I dag har Stortinget blitt en gjeng med stadig likere politikere. De har stadig likere utdanning, de har stadig likere nettverk og har stadig likere meninger, sier Halse.

Han mener det blant annet skyldes måten partiene setter opp listene over valgbare kandidater foran stortingsvalg.

SU-leder: – Flytt makta

SU-leder Andreas Halse

SU-leder Andreas Halse ber partiene åpne øynene for alternative måter å innvolvere flere i partienes nominasjonsprosesser.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

SU-lederen trekker på statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som viser at andelen av befolkningen som er medlemmer av et politisk parti er nedadgående.

Ser du på statistikken for hvor mange som er aktive medlemmer snakker vi om ned mot tre prosent av befolkningen som er over 16 år.

I nominasjonsprosessene i partiene er det bare en håndfull av disse igjen som får være med å bestemme hvem som skal være kandidater for å representere partiene, og hvor de skal stå på listen.

Når nominasjonsprosessen er ferdig mener Halse at du, jeg og de andre som stemmer i valget i praksis kun får valget mellom åtte forhåndsbestemte kandidater. Det gir det lille aktive mindretallet som sitter i nominasjonskomiteen stor makt over hvem som faktisk representerer velgerne på Stortinget.

– Samtidig er hvem partiene sender inn på Stortinget blant de viktigste beslutningene i norsk politikk, sier Halse.

Han tar til orde for å innvolvere flere i avgjørelsen om hvem som skal nomineres og på hvilken plass på listen i de politiske partiene. For eksempel gjennom å arrangere primærvalg blant medlemmene tidlig i prosessen.

SU-lederen er ikke alene.

Civita-rådgiver: – Spennende idé

Eirik Løkke

Civita-rådgiver Eirik Løkke er helt enig med SU-leder Halse i at for få bestemmer for mye over hvem som representerer velgerne på Stortinget.

Foto: Ellen Reiss

Eirik Løkke er rådgiver i den liberale tenketanken Civita og dermed tilsynelatende i motsatt vektskål enn Halse i norsk politikk.

De er imidlertid enige om at makten over prosessen over utnevnelsen over hvem som skal få komme på Stortinget forvaltes av for få personer.

– Det Halse kommer med er spennende. Ikke nødvendigvis å ha primærvalg, men at man åpner opp selve nominasjonsprosessene. Slik det fungerer i dag er det en liten eksklusiv elite som bestemmer hvem som skal representere partiene, sier Løkke før han fortsetter:

– Ser man på andelen fra 2005-valget, så var det rundt 2 prosent av befolkningen med på å bestemme hvem som ble nominert og derfor hvem vi kunne stemme inn på Stortinget. Det bør være bekymringsverdig.

Han mener utviklingen gjør at vi kan stå i fare for å få det han kaller et oligarki i Norge. Det vil si at det norske demokratiet beveger seg mot at stadig færre partimedlemmer bestemmer stadig mer.

– Når man samtidig vet at deltakelsen i politiske partier synker i Norge, kan det gi et problem for legitimiteten.

Han peker på SVs og Høyres partilag i Oslo som gode eksempler på at det går an å tenke alternativt.

– Oslo SV innviterer alle sine medlemmer til å være med å bestemme hvem som skal være deres fremste kandidat, og Oslo Høyre har begynt å eksperimentere med å inkludere flere medlemmer i prosessen blant annet gjennom uravstemning på nett, sier Løkke.

Leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite er imidlertid ikke enig i forslagene.

Ap-Kolberg: – Dette fører ingen steds hen

Martin Kolberg om radikal islam

Martin Kolberg (Ap) mener SU-leder Halses forslag vil skape populisme som er uheldig for norsk demokrati.

Foto: arkivfoto / NRK

Martin Kolberg representerer Arbeiderpartiet på Stortinget og har vært sentral i partiet i en mannsalder.

Han sier han er grunnleggende uenig med SU-leder Halse i denne saken fordi han mener det er å gå feil vei hvis man skal snu det norske demokratiet fra å være partifokusert til å bli personfokusert.

– Det er sant at man kan si at det er ganske få som er med å avgjøre dette, men i Norge stemmer vi på partier. Folk forholder seg mer til partier enn personer, og det er veldig sunt, sier Kolberg.

Han mener Halses forslag lett kan gi populistiske tendenser der popularitet kan få større tyngde enn for eksempel gjennomføringskraft og -evne.

– Det er ikke bra for stabiliteten, det er ikke bra for demokratiet og det fører ingen steds hen, sier Kolberg.

Buskerudrepresentanten mener at å nærme seg en amerikansk modell med primærvalg er feil vei å gå.

– Det fungerer heller ikke demokratisk. Der er det slik at pengene rår. Det passer ikke inn i norsk politisk kultur, og jeg mener norske partier er bærere av det norske demokratiet på en god måte. Det må vi holde fast på. Folk stemmer på partier, og ikke personer i dette landet.

AKTUELT NÅ