NRK Meny
Normal

– For stor kvalitetsforskjell i norske barnehager

I en fersk rapport slår OECD fast at norske barnehager mangler kvalifisert arbeidskraft. Organisasjonen mener det gjør at kvaliteten og innholdet i barnehagene varierer for mye.

Torbjørn Røe Isaksen diskuterer med OECDs visedirektør for utdanning, Montserrat Gomendio.

Torbjørn Røe Isaksen sammen med OECDs visedirektør for utdanning, Montserrat Gomendio, under fremleggelsen av rapporten.

Foto: Torunn Grymer / NRK

Torbjørn Røe Isaksen under en pressekonferanse om OECDs analyse av norske barnehager.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Foto: Torunn Grymer / NRK

I dag la OECD fram sin analyse av norske barnehager, der organisasjonen blant annet har sett på tilgangen til barnehageplasser, finansiering av private barnehager og kvalitet og innhold.

Organisasjonen kritiserer det norske barnehagesystemet på flere punkter. I rapporten kommer det blant annet fram at norske barnehager mangler kvalifisert arbeidskraft og at de som jobber i barnehagene ikke får god nok status, lønn eller karrieremuligheter.

OECD trekker også fram at Norge må jobbe mer for å nå ut til de gruppene som ikke bruker barnehagen og at finansieringssystemet er for komplisert.

Rapporten ble lagt fram av OECDs visedirektør for utdanning, Montserrat Gomendio, sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les hele OECDs analyse av norske barnehager her.

– Må redusere antall ufaglærte

OECDs visedirektør for utdanning, Montserrat Gomendio, under en pressekonferanse

OECDs visedirektør for utdanning, Montserrat Gomendio.

Foto: Torunn Grymer / NRK

OECD har en rekke anbefalinger til Norge etter den grundige gjennomgangen av norske barnehager.

Organisasjonen mener det blant annet burde være obligatorisk at alle ansatte har relevant utdannelse, og at Norge må jobbe aktivt for å redusere antall ufaglærte. Slik ønsker de å sikre lik kvalitet for alle barnehagebarn.

Organisasjonen skriver også at regelverket for norske barnehager er for lite presist når det gjelder krav til bemanning og minimumskravene til de ansattes faglige kvalifikasjoner.

– Kvaliteten og innholdet i barnehagene varierer for mye. Spesielt er de opptatte av at vi trenger flere ansatte med pedagogisk kompetanse, sier kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Norge må også gjøre mer for å nå ut til grupper som fortsatt ikke bruker barnehagen. I delene av landet som sliter med lav dekning, mener OECD det bør vurderes å gå ekstra økonomisk støtte fra staten for å øke antall barnehageplasser.

De mener også staten burde ha et mer fleksibelt system for barnehageopptak slik at barn som fyller ett år fra 1. september lettere kan få plass.

– Havner i en interessekonflikt

I rapporten roser OECD Norge for nærmere full barnehagedekning, og organisasjonen ser en positiv utvikling i kvaliteten på forskningen som gjøres om og for norske barnehager. Likevel etterlyser de mer forskning på hvordan barnehagen påvirker barnas trivsel og utvikling.

OECD skriver også i rapporten at finansieringssystemet for barnehagene er for komplisert og at det er for store forskjeller i hvor mye kommunene bruker på barnehagene.

Derfor foreslår de for regjeringen å knytte økonomiske ytelser til valgte mål og forenkle finansieringssystemet.

Organisasjonen mener også at kommunene havner i en interessekonflikt ved å eie halvparten av barnehagene samtidig som de skal være en myndighet med tilsynsansvar for alle barnehagene. OECD mener det er for dårlig kapasitet til at tilsynet øker kvaliteten i barnehagene.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger