Hopp til innhold

– Før ble barn mobbet til og fra skolen, nå blir de mobbet døgnet rundt

En norsk studie viser at barn som er blitt mobbet, er overrepresentert blant barn og unge som tar sitt eget liv. Mobbemulighetene er flere enn noen gang, påpeker forskeren bak studien.

En jente går alene i parken

– Man kan ikke si at alle som blir mobbet, tar livet sitt, men mobbing øker risikoen for at mennesker begår selvmord, sier styreleder Henning Herrestad i Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Illustrasjonsfoto.

Foto: Johannessen, Sara / NTB scanpix

– Med mobiltelefoner og sosiale medier kan barn og unge mobbes på helt andre arenaer enn før. De kan bli utsatt for mobbing hele tiden, og mobberne kan få senket terskelen for å mobbe, fordi de slipper å se offeret ansikt til ansikt, sier forsker Anne Freuchen ved Sørlandet sykehus.

Hun står bak studien «The lost years: Suicide among children and young adolescents», hvor hun undersøkte 42 barns selvmord i perioden 1993 til 2004.

Alle de 42 som hadde valgt å avslutte livet sitt, var under 15 år.

– I 2004 var mobbemulighetene færre enn i dag. Før ble barn mobbet på vei til og fra skolen, nå blir de mobbet døgnet rundt, sier Freuchen.

– Bryter folk ned

Odin Olsen Andersgård

Odin Olsen Andersgård ble mobbet på to ulike skoler. I år tok han livet sitt, bare 13 år gammel.

Foto: Privat

VG fortalte i helgen historien om Odin Olsen Andersgård. Han ble mobbet på to ulike skoler i lengre tid. Moren fortalte at både hun og Odin selv sa fra om det som skjedde flere ganger.

I mars i år tok Odin sitt eget liv, 13 år gammel.

– Man kan ikke si at alle som blir mobbet, tar livet sitt, men mobbing øker risikoen for at mennesker begår selvmord. Mobbing – i likhet med for eksempel vold i nære relasjoner – er med på å bryte folk ned. Det kan gi en rekke skadevirkninger på deres psyke, som i siste instans kan føre til selvmord, sier Henning Herrestad, styreleder i Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE).

I tiårsperioden fra 2002 til 2012 tok 37 barn mellom 7 og 14 år sitt eget liv, skriver VG. I aldersgruppen 15–17 år var antallet 121 i samme periode.

Tre av ti hadde vært mobbet

Årsakene til selvmord er mange. Herrestad peker likevel på ett av funnene i Freuchens studie.

– Barn som tar livet sitt, har oftere vært utsatt for mobbing enn barn generelt. De er overrepresentert i selvmordsstudien, sier Herrestad.

Henning Herrestad byline

– Barn som tar livet sitt, har oftere vært utsatt for mobbing enn barn generelt, sier Henning Herrestad.

Barna som hadde tatt livet sitt, ble i Freuchens studie sammenlignet med alminnelige, nålevende barn.

– 29 prosent av barna som hadde tatt livet sitt, hadde vært mobbet før de begikk selvmord. Til sammenligning sa 9 prosent av de nålevende barna at de hadde blitt mobbet, sier Herrestad.

Freuchens studie viste at flere av barna som hadde tatt livet sitt, hadde skrevet i avskjedsbrevet at de var blitt mobbet.

Freuchen selv understreker at mobbing alltid er en faktor man må ta på alvor.

– Det kan føre til store vansker for barnet. Å bli fortalt at du ikke er verdt noe, at du er stygg eller at du er dum, påvirker barn. Vi lar oss alle påvirke av at noen mener noe om oss, men barn har ikke den samme erfaringsbakgrunnen som voksne. Vi kan i større grad velge bort andres meninger og se realiteter. For barn er det det som jevnaldrende sier om dem, som er realiteten. Dessuten er man veldig sårbar som barn, hvor man er i en alder hvor selvbildet ofte dannes ut fra hva andre mener om en, sier Freuchen.

AKTUELT NÅ