– Færre bomselskap skal gi lavere bompengeavgifter

Billigere bompasseringer, mindre byråkrati, færre bomselskap er noe av punktene i den nye bompengereformen som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen legger frem i dag.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var fornøyd da han holdt en pressetreff utenfor Stortinget for å snakke om bompengereformen.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen la frem stortingsmeldingen "På rett vei – Reformer i veisektoren" i dag.

Mange av bompengeselskaper skal reduseres til et fåtall selskap som får ansvar for bompengeinnkrevingen i Norge.

– Vi skal gå vekk fra 60 bompengeselskaper til tre fylkeskommunalt-eide bompengeselskaper, sier Ketil Solvik-Olsen til pressen i dag.

– Med færre bompengeselskaper får vi lavere driftskostnader og lavere finansieringskostnader for selskapene. Det betyr at mer av bilistenes bompenger kan gå direkte til veiutbygging, sier samferdselsministeren.

– Vil gi dobbelt så mye i rabatt

Samferdselsministeren mener også at regjeringen kan gi opptil 20 prosent rabatt på bompengebrikkene.

– Forrige regjering ville ha en rabatt på 10 prosent. Vi vil jobbe for at bompengerabatten som ligger i alle brikker blir økt, og jeg ser ikke bort ifra at vi kan doble den opp til 20 prosent, sier Solvik-Olsen i dagens pressekonferanse.

Et annet forslag er også å innføre en rentekompensasjonsordning for bompengelån, slik at staten tar mer av finansieringskostnaden.

– Når man først må betale bompenger, må vi sikre at pengene fra bilister går til selve veien, og ikke til drift eller finansiering, sier han.

Slik blir den nye bompengereformen

Her er noen av tiltakene i den nye bompengereformen:

  • Få en grundig gjennomgang av dagens takst- og rabattsystem
  • Innføre en rentekompensasjonsordning for bompengelån skal brukes som insentiv for å sikre gjennomføring av bompengereformen og bidra til lavere takst/økt rabatt for bilistene.
  • Etablere tre til fem fylkeskommunalt eide bompengeselskaper skal etableres for å erstatte de 50–60 selskapene som i dag eksisterer
  • Selskapene får (i tillegg til strekningsvise innbetalinger fra bilistene) tilført midler til rentekompensasjon fra Stortinget over statsbudsjettet
  • Stortingsmeldingen omfatter også det helt nye veiselskapet som regjeringen presenterte tirsdag denne uka. Selskapet skal bygge, drifte og vedlikeholde sju store veiprosjekter de neste 20 årene.
  • Samarbeidspartiene legger til sammen 130 millioner kroner i potten og varsler også utvidelse av ordningen med offentlig-privat samarbeid (OPS).

SISTE NYTT

Siste meldinger