– Breivik kunne ha blitt pågrepet tidligere

Politidirektør Øystein Mæland sier at politiet aksepterer konklusjonen om at Breivik kunne ha blitt stanset tidligere. – Det er en tøff dom som felles over aksjonen, sier Mæland.

Politiets pressekonferanse

Politidirektør Øystein Mæland (midten) og politimesterne Sissel Hammer (Nordre Buskerud) og Arnstein Gjengedal (Oslo) under dagens pressekonferanse.

Foto: NTB SCANPIX / Reuters

22. juli-kommisjonens rapport om terrorangrepet i fjor inneholder flengende kritikk av politiet.

I rapporten pekes det blant annet på at Oslo-politiet ikke fikk videreformidlet viktige tips om Breivik, og at den første politipatruljen som ankom Utøya ikke virket innstilt på å aksjonere for å stoppe massakren.

– Vi aksepterer hovedfunnet om at en raskere aksjon var mulig og at gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere, sier politidirektør Øystein Mæland.

– Kjenner på ansvaret

Han sier at kommisjonens hovedfunn har vært vanskelig lesning for ham og andre sentrale aktører i politiet.

– Jeg kjenner på det tunge ansvaret for det som gikk galt i politiet. Vi tar kritikken fra kommisjonen alvorlig, og vil strekke oss for å etterkomme det som blir pekt på.

Mæland har tidligere unnskyldt politiets innsats 22. juli, i forbindelse med fremleggelsen av politiets egenrapport i mars i år.

– Denne rapporten styrker det jeg sa den gang, som var en beklagelse av at gjerningsmannen ikke ble pågrepet tidligere, sier Mæland.

– Forskjellige mandater

Leder for Alexandra Bech Gjørv slo mandag fast at politiets tidsbruk 22. juli var «uakseptabel». Dette står i sterk kontrast til Sønderland-utvalget la frem i sin rapport 15. mars. Her het det at politiet handlet så raskt man kunne.

På pressekonferansen fikk Mæland spørsmål om hvordan han stiller seg til det store spriket i beskrivelsen av politets innsats i de to rapportene. Mæland understreket da at de to kommisjonene hadde forskjellige mandater.

Han vil ikke være med på at den første rapporten frifant politiet, og understreker at den nye rapporten er bygget på et «bredere faktagrunnlag».

På flere spørsmål ønsket ikke Mæland å komme med detaljerte svar, men ba om mer tid for å kunne svare mer konkret. NRKs kommentator Knut Magnus Berge er blant dem som mener dette er en indikasjon på hvor sterk kritikken fra 22. juli-kommisjonen oppfattes.

– Det er en tøff dom som felles over aksjonen, og det må vi bare ta til etteretning, sier Mæland.

  • Les Sønderland-rapporten her.
  • Les 22. juli-kommisjonens rapport her.

Hammer står i jobben

Politimester i Nordre Buskerud, Sissel Hammer, sier at hennes politidistrikt må ta læring når det gjelder samhandling innad i politiet.

Hammer sier samtidig at hun ikke kommer til å gå av som politimester, men blir sittende så lenge hun føler at hun har tillit. Hun står fast på at hun og hennes mannskaper gjorde sitt beste 22. juli.

– Å ta ansvaret for dette er en tung bør på mine skuldre. Jeg skal ta med meg disse læringspunktene og vil jobbe for et bedre politi i Norge, sier Hammer.

Politidirektør Øystein Mæland sier han ikke vil spekulere i om han har tillit til Hammer, men viser til dagens uttalelser fra justisminister Grete Faremo.

– Dette er ikke dagen for å gå inn i vurdering av enkeltpersoner. Vi har fått 500 sider på bordet der omtrent halvparten handler om politiets aksjon. Vi må gå inn i denne rapporten med det alvor det krever. Jeg vil ikke si mer om det i dag, sier Mæland.

– Kjente ikke til terrorplanverket

På spørsmål om hvorfor Politidirektoratet ikke satte i gang terrorberedskap-planverket da bomben gikk av 22. juli, svarte Mæland at deler av planverket ble iverksatt.

Dette gjelder blant annet økt grensekontroll innad blant landene i Schengen-samarbeidet.

Mæland innrømmer samtidig at han ikke kjente til alle deler av terrorberedskapen 22. juli, fordi han bare hadde hatt jobben som politidirektør i to uker.

Oslo-politiet tar selvkritikk

Politimester, Arnstein Gjengedal, sier at politiet i Oslo tar selvkritikk for at tips om Breivik ikke ble videreformidlet fort nok.

I rapporten fra 22. juli-kommisjonen kommer det frem at et konkret tips om at Breivik kjørte vekk fra Regjeringskvartalet etter at bomben gikk av, ble liggende i 20 minutter uten at noen tok kontakt med tipseren.

Det tok rundt to timer før meldingen om Breiviks bil, som inneholdt et registreringsnummer, ble videreformidlet på politiets eget samband.

– Det tok tid før den ble håndtert som den burde. Dette skulle vi håndtert på en bedre måte og vi skulle fått ut informasjon langt videre enn det som ble gjort. Det beklager vi, sier Gjengedal.

Midlertidige svar

I dagens rapport fra 22. juli-kommisjonen slås det også fast at politiet som først kom til Utvika, hadde båter tilgjengelig. Dette står i sterk kontrast til det som kom fram i Sønderland-utvalgets rapport.

– Vi registrerer det, og jeg må understreke at den nye rapporten baserer seg på et helt annet faktagrunnlag. Det er en grundig og god rapport som er fremlagt, som vi skal gå grundig gjennom, sier Hammer til NRK.

Hammer sier hun ikke ønsker å kommentere kommisjonens konklusjon om at de første politimennene fra hennes politidistrikt burde tatt seg over til Utøya tidligere. Ordrene fra operasjonsleder var at de skulle holde seg på landsiden, for å observere.

– Jeg registrerer at kommisjonen mener det, men det må vi nesten komme tilbake til etter å ha lest rapporten, sier Hammer.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger