– Bygger jernbane for framtida

Skal Norge bygge jernbanestrekninger der tog kan suse av gårde i 250, kanskje 300 kilometer i timen? I dag kommer i hvert fall sluttrapporten fra Høyhastighetsutredningen.

Geilo

Slik kan høyhastighetsbanen over Geilo se ut.

Foto: Sweco

Mange flypassasjerer sier de ville valgt høyhastighetstog hvis de kunne. Pensjonist Annik Ystehede sier hun ville valgt det som er enklest.

– Det letteste teller mest; at det er lett tilgjengelig. Deretter kommer økonomien, sier hun.

Komiteleder Knut Arild Hareide

Leder for Stortingets samferdselskomité Knut Arild Hareide mener høyhastighetstog uansett vil tvinge seg fram.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK
Norge utreder høyhastighetstog

Tom Stillesby har ledet utredningen om høyhastighetstog. I dag kommer sluttrapporten.

Foto: Øystein Grue / Jernbanemagasinet

KrF-leder Knut Arild Hareide er også leder av samferdselskomiteen på Stortinget. Han har store forventninger til rapporten som kommer seinere i dag.

– Det er fordi jeg tror den er med på å peke på hva slags tog- og jernbanesatsing vi får i Norge i framtida.

I et års tid har utredere under ledelse av Tom Stillesby vurdert realismen i høyhastighetstog mellom storbyene i Sør-Norge, og til Stockholm og Göteborg.

Svensk utredning

Sverige har forresten også hatt sin høyhastighetsutredning. Den anbefalte i 2009 å bygge høyhastighetsbaner på strekningene Stockholm–Göteborg og Stockholm–Malmø.

Det ble regnet som samfunnsøkonomisk lønnsomt og skulle styrke konkurransekraften i det svenske samfunnet.

Foreløpig har det endt med en ny utredning av hele jernbanen, vegnettet, flytrafikken og skipstrafikken.

– Den skal komme til våren, sier politisk rådgiver Caroline Karlsson i det svenske næringsdepartementet.

– Det vi har sagt er at for å investere over 100 milliarder kroner av fellesskapets ressurser, må vi kunne svare på spørsmål som: Hva vil vi oppnå? Hvordan skal det gjennomføres? Hvem gjør vi det for? Da mente vi at vi trengte mer kjøtt på beinet, sier hun.

For sammenligning skyld: Flytoget mellom Oslo og Gardermoen har en toppfart på 210 kilometer i timen. Høyhastighetsutredningen vurderer 250 og 330 kilometer i timen. Men uansett hva som kommer fram i dagens rapport–mener Knut Arild Hareide at høyhastighetstog i Norge tvinger seg fram:

– Bygger for framtida

– Når vi bygger jernbane for framtida, så bygger vi for høyhastighetstog. Så vil prisen avgjøre hvor lange strekninger vi greier å bygge, og hvor fort det vil skje.

Seinere i dag får vi kanskje svaret på det spørsmålet. Da kommer anbefalingen fra Jernbaneverkets høyhastighetsutredere. De har vurdert om Norge bør satse på tog som går i 250 kilometer eller 330 kilometer i timen–og i tilfelle hvor.

Prislappen for flere strekninger blir fort på flere hundre milliarder kroner.
Flere undersøkelser har vist at de fleste ville valgt høyhastighetstog framfor fly hvis de kunne.

Men aller først trengs det dobbeltspor mellom Skien, Halden og Lillehammer,
sier Knut Arild Hareide.

– Det at vi får Intercity-trianglet på plass er det første og viktigste målet for norsk jernbane akkurat nå, sier han.


Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger