Lyntog vil ha tre stopp på Agder

Et framtidig høyhastighetstog på Sørlandsbanen vil ha Mandal, Kristiansand og Arendal som stoppesteder på strekningen mellom Oslo og Stavanger.

Lyntog

Lyntog utredes nå her i landet, og ferske rapporter viser at toget bør ha tre stoppesteder på Sørlandet mellom Oslo og Stavanger.

Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Det er en av konklusjonene i nye utredningsrapporter om høyhastighetstog her i landet, som ble lagt frem i dag.

Prosjektleder Tom Stillesby i Høyhastighetsutredningen sier forslaget går ut på å bygge en ny jernbanetrase nær sørlandskysten.

Det britiske selskapet Atkins har regnet seg frem til hvilke steder togene kan stoppe, og hvor lang tid en reise vil ta, avhengig av hvor man velger å legge de nye togskinnene.

På strekningen Oslo–Stavanger, via Kristiansand, legger man til grunn tre stopp på Sørlandet.

Togturen mellom Oslo og Stavanger vil kunne ta litt over tre og en halv time, og toget vil stoppe i Oslo, Drammen, Tønsberg, Torp, Porsgrunn, Arendal, Kristiansand, Mandal, Egersund, Sandnes og Stavanger.

Eller fem stoppesteder?

Multiconsult, som har utredet høyhastighetsbane i sør for Jernbaneverket, foreslår at lyntogtraseen i hovedsak går på ”innsiden” av dagens E18.

Multiconsult legger opp til fem stoppesteder på Sørlandet, i motsetning til den britiske utredningen.

– Langs sørlandskysten ligger korridoren i hovedsak på ”innsiden” av E18, med stasjoner ved Arendal, Grimstad, Lillesand, Kristiansand og Mandal. Dette gir god betjening av de befolkningstette områdene i denne regionen, sier prosjektleder Gunnar Bratheim i Multiconsult.

Sluttrapporten om det er lønnsomt å bygge høyhastighetstog i Norge kommer etter nyttår.

Fire rapporter

Norge utreder høyhastighetstog

Prosjektleder Tom Stillesby mener lyntogene i Norge bør ha flere stopp enn tilsvarende tog i Europa.

Foto: Øystein Grue / Jernbanemagasinet

Høyhastighetsutredningen mottok 25. november de fire konsulentrapportene, og rapportene ble offentliggjort i dag.

I rapportene beskriver de fire konsulentfirmaene hvor i landskapet høyhastighetslinjene kan gå.

Rapportene inneholder også mulige reisetider og stoppesteder.

Ifølge selskapet Multiconsult, som har utredet høyhastighetsbane mellom Drammen og Stavanger, er en høyhastighetsbane på denne strekningen et stort og omfattende prosjekt, men fullt mulig å bygge med tidligere utprøvde løsninger.

– Dette vil være et stort og omfattende prosjekt, men de traseene vi foreslår er fullt mulig å bygge med løsninger som er benyttet tidligere, forteller prosjektleder Gunnar Bratheim i Multiconsult.

– Vi foreslår verken lengre tunneler eller lengre bruer enn det som er bygd andre steder før, sier han.

Multiconsult har utført utredningen på oppdrag fra Jernbaneverket

Lyntogforslag Sørlandsbanen

Her er forslaget til trase og stoppesteder på Sørlandsbanen.

Foto: Kari Løberg Skår-grafikk

Flere stopp

Togene bør stoppe oftere enn lyntog ellers i Europa, mener utredningsleder Tom Stillesby.

Han sier at høyhastighetstog også skal være et godt tilbud til distriktene.

– Vi vil forsøke å binde regionene sammen med flere stopp underveis enn det som er vanlig de fleste steder i Europa. Det er for å plukke opp markedet underveis. Det betyr ikke at togturen vil ta veldig lang tid, for alle togene trenger ikke stoppe på samme sted hver gang, sier Stillesby.

Høyhastighetsutredningen skal bruke de fire rapportene for å trekke konklusjoner i en sluttrapport som etter planen skal legges fram i løpet av januar.

I sluttrapporten skal kostnader og samfunnsøkonomisk analyse av de forskjellige traseene stå sentralt.

– En utopi

Ingebjørg

Ingebjørg Godskesen fra Frp er kritisk til planene om høyhastighetstog på Sørlandet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fremskrittspartiet er sterkt kritisk til planene om høyhastighetstog her i landet.

– Et høyhastighetstog på en ny jernbanetrase nær sørlandskysten er utopi.

Det sier Frps Ingebjørg Godskesen fra Aust-Agder.

Hun er medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Men Oddvar Skaiaa i Jernbaneforum Sør er ikke enig med Godskesen.

– En ny jernbane på Sørlandet til 120 milliarder kroner er realistisk å få gjennomført, sier Skaiaa.