– Regelbrudd i 16 av 19 departementer

Omfattende regelbrudd ved tildelinger gjorde at Audun Lysbakken måtte trekke seg som statsråd. Men han er ikke den eneste ministeren med dette på samvittigheten.

Riksrevisor Jørgen Kosmo

Riksrevisor Jørgen Kosmo har gjentatte ganger påpekt regelbrudd.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Det sier riksrevisor Jørgen Kosmo til NRK.

– Det er utlysning som er det kritiske punktet. Å følge loven om offentlige anskaffelser og økonomireglementets bestemmelser.

Ifølge Kosmo har rundt 16 av 19 departementer brutt reglene om tilstrekkelig utlysning de siste årene.

Gjentatte brudd

Også den siste årlige revisjonen, for budsjettåret 2010, viser alvorlige mangler.

Riksrevisjonen gikk gjennom de ulike tilskuddsordningene i 13 departementer, og resultatet var nedslående. Ni av departementene fikk merknader.

Rapporten slår blant annet fast at «statsforvaltningen har utfordringer på tilskuddsområdet når det gjelder budsjettering, fastsettelse av mål for ordningene, intern kontroll og rapportering.»

Les Riksrevisjonens rapport for budsjettåret 2010 her.

Ikke overrasket

Kosmo er derfor ikke overrasket over regelbruddene som er avslørt i Lysbakkens departement.

– Jeg var ikke veldig sjokkert, nei.

Han sier departementene ofte mangler klare rutiner for kvalitetssikring. Penger går til «faste poster» - uten tilstrekkelige evalueringer.

I går trakk Audun Lysbakken seg etter at hans departement har delt ut penger til selvforsvarskurs uten at andre fikk vite at de kunne søke. Kun organisasjoner med tette bånd til SV fikk midler.

Se videoklippet der Lysbakken trekker seg:

Video Audun Lysbakken

Her varsler Lysbakken at han går av

Pekte på forgjengere

Samtidig avdekket en intern gjennomgang gjentatte regelbrudd og manglende journalføring også i andre saker.

Ifølge Lysbakken har dette pågått i flere tiår.

– Det vi har gjort har vært gjort på tilsvarende måte og i strid med økonomireglementet i departementet i et stort antall saker. Gjennomgangen viser at dette har vært rutine i Barne- og likestillingsdepartementet i flere år, sa Lysbakken i går.

Stortinget vurderer granskning

Anders Anundsen Frp

Anders Anundsen, Frp.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Lysbakkens opplysninger vekket oppsikt i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Fra før av har de bedt om innsyn i alle tildelinger fra BLD for 2011. Nå vurderer de å se alle departementene i kortene.

– Det er åpenbart at tilliten til forvaltningen og tilskuddsordningen har fått en knekk, og jeg tror det er viktig at vi gjør noe for å sørge for at tilliten gjenopprettes, og da er det naturlig å ta en runde også i andre departementer, sier Anundsen.

Det kan skje ved at komiteen sender brev til hvert enkelt departement, eller at riksrevisjonen blir bedt om å granske forvaltningens praksis.

Komiteen vil under et møte i ettermiddag diskutere hvordan de tar saken videre.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger