Hopp til innhold

– Bhatti besøkte meg i Hellas

OSLO TINGRETT (NRK): Omar Cheblal (48), som er utvist fra Norge fordi myndighetene mener at den tidligere Profetens Ummah-talsmannen er en fare for norske interesser, sier at Arfan Bhatti besøkte ham i Hellas.

Omar Cheblal i Profetens Ummah

Omar Cheblal snakket på arabisk i over 10 minutter i forbindelse med at Profetens Ummah i 2012 hadde invitert norsk media til en pressekonferanse for å snakke om feilinformasjon om gruppen i media.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Christian Henrik Prahl Reusch

Christian Henrik Prahl Reusch fører saken for staten.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK
Trond Olsen Næss.

Cheblals forsvarer Trond Olsen Næss sier Norge er det naturlige stedet for ham å være.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

I dag startet rettssaken i Oslo tingrett der Omar Cheblal har saksøkt Justisdepartementet og Utlendingsdirektoratet for å få omgjort utvisningsvedtaket mot ham.

– Cheblal bestrider det på det sterkeste at han utgjør noen fare. Han har bodd i Norge siden 2005, det er her han har sin familie, det er her han hører til, og Norge er enig i at han ikke kan sendes til Algerie. Derfor er Norge det naturlige sted å være for ham, sier Cheblals forsvarer, Trond Olsen Næss.

Cheblal er ikke selv til stede i retten siden han ikke har visum til Norge, men forklarer seg over telefon fra den norske ambassaden i Athen.

Algerieren er utvist fordi myndighetene anser ham som er fare for rikets sikkerhet, eller «grunnleggende nasjonale interesser» som det heter i dag.

– Han er utvist fordi Justisdepartementet mener det er vilkår i utlendingsloven om grunnleggende nasjonale interesser som tilsier utvisning. Det vil si at man har vurdert det som en sikkerhetsrisiko dersom han får være i Norge, og det ønsker man å unngå, sier prosessfullmektig for staten, Christian Henrik Prahl Reusch.

– På hvilken måte mener dere han utgjør en sikkerhetsrisiko?

– Dette er beskrevet i utvisningsvedtaket, men det er vel kjent en sentral sikkerhetsbekymring knyttet til dette radikaliserte miljøet som han er en deltaker i når han har vært i Norge, sier Reusch.

– Ja, jeg har møtt Arfan Bhatti

Cheblal slapp ut av fengsel i Hellas 2. mars i år.

I retten i dag fikk han spørsmål om han har hatt kontakt med Arfan Bhatti etter at han ble løslatt.

– Ja, jeg har møtt Arfan Bhatti. Han kom til meg, han tok med tingene mine. Han er norsk borger, så han kan besøke meg. Jeg har gitt kjennelsen min til ham, og så har han gitt den til min advokat. Jeg skjønner ikke hva slags verden vi lever i hvis vi ikke har frihet til å besøke hverandre, svarte Cheblal på telefon fra Athen.

Fra før er det kjent at Bhatti reiste til Hellas 23. mars i år. Da opplyste Bhattis forsvarer John Christian Elden at Bhatti var på tre dagers ferie i Hellas.

Elden opplyser til NRK torsdag at han ikke har noen informasjon om hvem Bhatti møtte eller snakket med.

Sentral i Profetens Ummah

Omar Cheblal har lenge vært en sentral del av gruppen Profetens Ummah.

Algerieren var en av fire som holdt appell foran Stortinget vinteren 2012, da forløperen til Profetens Ummah arrangerte en demonstrasjon mot Norges deltagelse i Afghanistan.

Samme år var Cheblal en av dem som ropte slagord til støtte for Osama bin Laden da Profetens Ummah demonstrerte foran den amerikanske ambassaden.

To måneder senere inviterte gruppen til en pressekonferanse for å oppklare «feilinformasjon i media». Foran et undrende pressekorps innledet Cheblal med en over 10 minutter lang tale på arabisk.

– Hvis norske medier og andre ikke slutter å forfølge oss, vil vi be muslimer gjennom våre kanaler demonstrere utenfor norske ambassader i utlandet for å få slutt på rasismen mot muslimer, sa Cheblal.

Fortsatt medlem

Næss sier Cheblal ikke har kontakt med miljøet rundt Profetens Ummah den siste tiden, siden han sittet fengslet i Hellas i nesten to år for ulovlig grensepassering.

Siden han har sittet fengslet i Hellas inntil helt nylig, så det sier seg selv at han ikke har hatt mulighet til å ha hatt kontakt med noen.

– Vil han gjenoppta den kontakten nå som han er løslatt?

– Det kan ikke jeg svare på.

– Hvis han kommer tilbake til Norge, vil han bryte kontakten med det radikale miljøet eller vil han gå inn i det igjen?

Han er opptatt av å komme tilbake og være sammen med sin familie først og fremst. Hva som skjer etter det, han har sine venner og sitt sosiale nettverk i Norge, jeg kan ikke svare for hva han ønsker å gjøre her, sier Næss.

Men på telefon fra Athen bekrefter Cheblal at han fortsatt er medlem av Profetens Ummah.

– Hva er tilknytning til Profetens Ummah, spør forsvarer Næss?

– Jeg er medlem i Profetens Ummah, svarer Cheblal.

Departementet instruerte

Cheblal har også hevdet tidligere at han var blitt forsøkt rekruttert av PST i Norge mot at han skulle få oppholdstillatelse og penger, men at han hadde nektet og anmeldt det.

På dette tidspunktet må myndighetene ha skjønt at asylsøkeren som kom til Norge i 2005 var et potensielt problem for Norge, for i 2012 iverksatte Justisdepartementet en instruksjonssak overfor asylmyndighetene. Det innebærer at departementet kan be utlendingsmyndighetene om å utvise en utlending som blir ansett som en fare for rikets sikkerhet.

– Bekymringen er fremtidsrettet, noe loven legger opp til. Utvisning er ikke en sanksjon mot begåtte mulige straffbare handlinger, men det er en vurdering dette vil bedre vår sikkerhetssituasjon. Det er en fremtidsrettet vurdering. Utlendingen som er utvist vil ellers representere en sikkerhetsrisiko, sier Christian Henrik Prahl Reusch.

Dømt for våpensmugling for islamistgruppe i hjemlandet

Lenge før dette hadde Cheblal bånd til islamister i hjemlandet Algerie. I 1994 ble Cheblal dømt til 15 års fengsel for å ha solgt våpen til GIA, en islamistgruppe som vokste frem i Algerie på 90-tallet. Cheblal sonet 10 år i fengsel i Marokko for å ha solgt og smuglet våpen for GIA.

I 2004 ble han benådet. Cheblal mener han er uskyldig dømt og ikke har noe å gjøre med smugling og salg av våpen.

– Jeg ble bakbundet og fikk bind for øynene, derfor vet jeg ikke hvem som avhørte meg. Jeg ble utsatt for tortur, jeg ble bundet etter hender og føtter og ble pisket, forklarer Cheblal retten på telefon fra Hellas.

Cheblal mener derfor dommen er ugyldig.

– Det er en dom som for det første er bygget på politiforklaringer som er avgitt under tortur. Det er også en dom han mener er en politisk dom som gjenspeiler hvordan den situasjonen var den gang mellom Marokko og Algerie, en svært spent situasjon. Han mener det er en dom som ikke kan legges til grunn i denne prosessen vi er inne i nå, sier Cheblals forsvarer.

Cheblal kom til Norge i 2005. På hvilket tidspunkt han var med på å etablere eller kom i kontakt med et islamistmiljø i Norge, kjenner ikke NRK til.

AKTUELT NÅ