– Bankene bør sette ned renta nå

Bankene tjener nå så godt at de bør sette ned lånerenta til sine kunder, mener Forbrukerrådet. – Ikke aktuelt, sier DNB.

Bankenes marginer på nye boliglån øker

Mens bankenes kostnader for å låne inn penger har falt kraftig siden nyttår, har boliglånsrentene ligget nærmest flatt. Det gjør at bankenes marginer øker.

Foto: Illustrasjon: NRK

Hovedstyret i Norges Bank valgte å holde styringsrenta uendret på dagens rentemøte.

Men selv om ikke Norges Bank setter ned renta, bør likevel bankene gjøre det, mener Forbrukerrådet.

– Dette er en anledning for bankene til å sette ned renta. Vi ser at pengemarkedsrenta har falt, og vi ser også at det ikke er noen tap på utlån til privatkunder. Det gir klima for billigere lån, sier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet

Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet mener argumentene er mange for lavere rente.

Foto: Johan B. Sættem

For bankene leverer jevnt over svært gode resultater for tredje kvartal. Nordea la frem et rekordresultat, mens DNB oppnådde et resultat langt over analytikernes forventninger.

LES OGSÅ: Rører ikke renta

– Svært høye marginer på nye lån

Siden nyttår har både pengemarkedsrenta og bankenes risikopåslag i obligasjonsmarkedet falt kraftig.

– Bankene tjener bedre enn før, fordi innlånskostnadene i obligasjonsmarkedene har falt kraftig gjennom året. Parallelt med det har bankene vært tilbakeholdne med å sette ned boliglånsrentene. Da øker marginene, sier forvalter Gunnar Torgersen i Holbergfondene.

Torgersen mener marginene for nye lån nå er i nærheten av rekordhøye nivåer.

Tall fra Holbergfondene viser at bankenes innlånskostnader har falt kraftig i løpet av året, fra 3,7 prosent ved inngangen til året til 2,35 prosent i dag. (se graf). Samtidig er gjennomsnittsrenten på boliglån 3,8 prosent.

Samtidig betaler boliglånskundene i snitt 3,8 prosent for lån innenfor 80 prosent sikkerhet.

Det betyr at bankene tjener godt på nye boliglån, noe som bekreftes av informasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB.

Thomas Midteide, informasjonsdirektør i DNB

Informasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB.

Foto: Johan B. Sættem

– Kunne satt ned renta 0,5 prosent

– Det er riktig at innkjøpsprisen til bankene har falt det siste halvåret. Men det er ut fra et nivå da vi tjente null kroner på nye boliglån, til at vi i dag tjener litt på nye boliglån, sier Midteide.

Han avviser at marginen er rekordhøy, og mener det er hard konkurranse boliglånskundene i Norge.

– Vi må ha en margin for å bygge opp den egenkapitalen som myndighetene krever, og å levere overskudd til eierne våre. Eierne våre er ikke veldig fornøyde med at vi har halvert utbyttet i forhold til tidligere år, sier Midteide.

Analysesjef for kreditt Pål Ringholm i First Securities sier til NRK at det er liten tvil om at bankenes marginer har økt mye.

– Det er i det korte perspektivet. Men i det lengre perspektivet må bankene tjene penger, og det har vært en periode nå der bankene tjener mer på utlån enn normalt, sammenholdt med at de må forholde seg til strengere kapitalkrav gjennom Basel 3, sier Ringholm.

For til tross for at norske banker er solide sammenlignet med banker i andre land, vil Finanstilsynet at bankene skal styrke egenkapitalen ytterligere.

LES OGSÅ: Nordea må fylle på egenkapital

Landets største bank er vanligvis bjellesauen i markedet. Men det er ikke aktuelt å kutte renta selv om marginen er økt, er beskjeden fra DNB.

– Konkurransen om hver eneste boliglånskunde er så hard, at dersom vi hadde kunnet sette ned renta ville vi gjort det. Hvis ikke de nye myndighetskravene hadde vært der, ville nok norske boliglånsrenter vært 0,5 prosentpoeng lavere enn det de er i dag, sier Thomas Midteide.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger