– Arbeidstid ikke avgjørende

Hvor mye lærerne er på skolen, er ikke avgjørende for om man oppnår gode resultater, ifølge Thomas Dahl, som har forsket på ulike arbeidstider i skolen.

Demonstrasjon Trondheim

Lærerstreiken øker konfliktnivået, og kan dermed hindre samarbeidet som er avgjørende for å skape gode skoler, mener forskningslederen. Her fra en lærerdemonstrasjon i Trondheim tirsdag.

Foto: Kjartan Ovesen/NRK

Lærerstreiken må løses svært raskt, om den ikke skal skade samarbeidet i norsk skole. Det sier forskningsleder Thomas Dahl for program for lærerutdanning ved NTNU i Trondheim.

Torsdag går enda flere lærere ut i streik. Svært sentralt i konflikten står kampen om hvor mye lederne av klasserommene må være til stede på skolene sine. Men den kampen burde vært unødvendig, sier forsker Thomas Dahl.

– Det blir helt feil å tallfeste tilstedeværelse og tro at man gjennom det skal oppnå de resultatene man ønsker, slår Dahl fast.

Les også: Kan bli nye samtaler mellom partene i lærerkonflikten i dag

– Godt samarbeid viktigst

Dahl har ledet forskning som har studert forsøk der lærerne måtte være flere timer på skolene.

– Lengden på arbeidstid og tilstedeværelse var ikke av sentral betydning. Det som er avgjørende er at lærerne klarer å utvikle samarbeidsformer. Da som nå jobber den enkelte lærer i altfor stor grad alene om undervisningen, og de har få kolleger å støtte seg til i den faglige utviklingen, sier Dahl.

Dahls forskning viser at tett og godt samarbeid mellom lærerne og rektorene faktisk er det aller viktigste for å skape gode skoler. Streiken kan være med på å ødelegge den gode tonen, mener forskningslederen.

– Haster å få en løsning

– Konflikten handler ikke om arbeidstid, det avgjørende er mistillit. Man har ikke et godt partssamarbeid sentralt om skoleutviklingen, og starter på bar bakke når man møter til tariffforhandligner, sier Dahl.

De neste dagene trappes streiken ytterligere opp. Dahl mener partene har svært dårlig tid på å finne en løsning.

– Det er helt avgjørende at man kommer veldig fort ned. Mistilliten har bare grodd og spredt seg. Man må gjøre alt man kan for å stoppe den prosessen.
– Og da teller hver time?
– Ja, sier Dahl.

Les også: Slik blir streiken trappet opp

Demonstrasjon Trondheim

Arbeidstid står sentralt i streiken, men er ikke avgjørende for kvaliteten på undervisningen ifølge forskningslederen.

Foto: Kjartan Ovesen/NRK
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger