Hopp til innhold

– 200 dødsfall kunne vært unngått hvert år

For mange pasienter dør unødvendig i norsk helsevesen, mener Kunnskapssenteret.

Øystein Flesland

– ALVORLIG: Øystein Flesland i Kunnskapssenteret sier at trolig rundt halvparten at de uventede dødsfallene kunne ha vært unngått.

Foto: NRK

– Det er vanlig å regne at rundt halvparten av de uventede dødsfallene kunne ha vært unngått. Da er det i så fall årlig rundt 200 for mange som dør i helsevesenet, basert på de varslene vi får, sier Øystein Flesland, leder for Meldeordningen ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret).

De siste to årene har helsepersonell varslet om totalt 756 dødsfall som har skjedd i forbindelse med uønskede hendelser, viser tall fra Kunnskapssenteret.

Det betyr at det i snitt døde mennesker uventet på norske sykehus hver eneste dag.

Slike dødsfall er tilfeller hvor det at pasienten dør, var uventet i forhold til risikoen helsepersonellet hadde regnet med.

– Ingen skal måtte dø av noe som kan unngås

– Hvis halvparten av disse dødsfallene kunne vært forebygget, er det altfor mange som dør unødvendig, sier Flesland.

– Det er veldig alvorlig at det skjer feil som fører til dødsfall. Noen av tilfellene er totalt unødvendige, mens andre ganger skjer det uønskede hendelser knyttet til noen veldig alvorlig syke pasienter. Da vet man egentlig ikke om det er sykdommen eller feilen som er den direkte årsaken til at de dør, men ingen skal behøve å dø av noe som kan unngås.

Ikke i alle sakene det varsles om, har det skjedd noe mistenkelig. Men i halvparten av dødsfallene som er blitt gransket, er det slått fast at sykehuset har brutt loven, og at pasientsikkerheten var for dårlig.

Det gjelder 147 dødsfall de tre siste årene, ifølge Helsetilsynet. Det innebærer at det i snitt nær hver uke konkluderes med at et sykehus har brutt loven etter at et dødsfall er blitt gransket.

Etterlyser læring

Jo-Inge Myhre

– MÅ LÆRE: Lege og kvalitetsrådgiver Jo-Inge Myhre understreker viktigheten av at helsepersonell lærer av feil som gjøres, slik at de ikke gjentas.

Foto: Privat

– Det er rimelig å anta at de tilfellene hvor det er konkludert med lovbrudd, kunne ha vært unngått, sier lege og kvalitetsrådgiver Jo-Inge Myhre.

Han har jobbet som lege i flere år og jobber spesielt med pasientsikkerhet. Han mener det er en generell oppfatning i helsevesenet om at det skjer feil på sykehusene på grunn av risikoen det innebærer å være syk, og at så lenge alle gjør så godt de kan, er det akseptabelt.

Myhre etterlyser derfor at man tar hver feil på det største alvor og lærer av dem. Det holder ikke å tenke at pasienten var så syk, at vedkommende trolig hadde dødd uansett, mener han.

– Dersom slike hendelser ikke fører til at den avdelingen, sykehuset eller legekontoret lærer, slik at de ikke gjør samme feilen neste gang, er det alvorlig. Det er ikke sikkert neste pasient i den situasjonen hadde dødd uansett.

AKTUELT NÅ