– Belager seg på å sone resten av livet

På en pressekonferanse i dag har politiet nedjustert antallet døde etter skytingen på Utøya til 68. Tallet på drepte etter bombingen i Oslo er nå åtte personer. Anders Behring Breivik har sagt i avhør at han belager seg på å måtte sone resten av livet.

Video Politiets pressekonferanse 25.07.2011

Politidirektør Øystein Mæland snakker til pressekorpset på Politihuset klokken 17.00.

Politidirektør Øystein Mæland sa tidligere i dag at de kunne bli foretatt en nedjustering på antallet etter skytingen på Utøya. Denne nedjusteringen kom i en pressekonferanse på Politihuset klokken 17 mandag.

– Alle døde er hentet i land, og vi sitter med et antall drepte på 68 etter skytingen Utøya.

Mæland mener det var viktig at politiet natt til lørdag kom med høyere antall drepte.

– Det var nødvendig å komme med en slik opplysning fordi det inntil da kun hadde kommet fram at det var ti drepte. Vi sto overfor en situasjon om at tallet på drepte var betydelig høyere, sier Mæland.

– Dette inkluderer en person som døde på sykehus. Antallet kan øke fordi det fortsatt pågår søk. Det gjøres finsøk i området og i vannet, sier Mæland.

– De drepte lå i klynger der ute, og det å ha oversikt over hvor mange som var døde var vanskelig, sier Øystein Mæland for å utdype hvorfor politiet gikk ut med et for høyt tall natt til lørdag.

Tallet på antall døde etter eksplosjonen har økt fra syv til åtte, opplyser Mæland, som legger til at dette antallet kan øke.

Det er Kripos har ansvaret for de kriminaltekniske undersøkelsene på Utøya, og for alt identifiseringsarbeid. Politiet i Oslo har ansvaret for identifiseringsarbeidet i regjeringskvartalet. Begge steder er arbeidet vanskelig ifølge politiet, men spesielt ute på Utøya.

Politiets pressekonferanse

Visepolitimester i Oslo, Sveinung Sponheim (f.v.) politidirektør Øystein Mæland, Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård, og påtaleansvarlig Christian Hatlo.

Foto: Ingunn Andersen/NRK

Preget av stort antall døde

Det er altså Kripos nasjonale ID-gruppe som har ansvaret for ID-arbeidet på Utøya.

Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård sier at arbeidet på Utøya preges av at det er et stort antall drepte.

–. Åstedet på Utøya er et svært krevende åsted. Det er har vært preget av veldig mange drepte. Det er mange døde på sjø og på land, og vanskelig topografi. Fremdriftsplanen har vi forsert etter da vi startet opp der. Vi avsluttet i går klokken 17, da hadde vi registrert alt, og alle de drepte var kjørt ut og bort fra øya.

Det Kripos jobber med nå er identifiseringsarbeidet og det går ifølge Humlegård etter planen.

– Alt av tilgjengelig ressurser i hele landet er satt inn, og det er ikke mulig å gjøre dette raskere enn det gjøres nå, sier Humlegård.

Det er nå 50 polititjenestemenn - og kvinner som finkjemmer øya for savnede, og kriminaltekniske spor. Dette søket skal fortsette utover uka.

– Vi finkjemmer nå øya etter flere omkomne, og også etter tekniske spor. Dette fortsetter utover i uka. ID-gruppa er i gang med arbeid, og vi regner med at obduksjonene skal være avsluttet innen mandag, sier Humlegård.

Humlegård sier at Kipos ikke hadde klart arbeidet sitt uten bistand fra brannmannskaper og redningspersonell på øya.

– Overbelastning på basestasjoner

Åstedet i regjeringskvartalet vil bli avstengt i flere uker

Dette kartet viser det indre åstedet i regjeringskvartalet som politiet anslår vil være avsperret i én til to uker.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Vi ønsker nå at Oslos befolkning skal begynne å bruke byen sin igjen, sier fungerende politimester Sveinung Sponheim på pressekonferansen.

Stabssjef i Oslo-politiet, Johan Fredriksen, sier at det sentrale området rundt regjeringskvartalet vil bli sperret av i én til to uker.

– Vi lever i et åpent og sårbart samfunn. Sånn sett blir denne typen hendelser demokratiets pris, sier Fredriksen.

– Det sies også at den som ikke risikerer lever heller ikke, slik vil vi ikke ha det i Oslo. Jeg vil berømme den delen av publikum som har gjort en formidabel innsats på åstedene og var tilstede under hendelsene. Dere er våre helter. Det er viktig at verdigheten som preger Oslo sentrum fortsetter som en del av normalisering, sier Johan Fredriksen.

Johan Fredriksen

Stabssjef i Oslo-politiet, Johan Fredriksen, under dagens pressekonferanse.

Foto: Ingunn Andersen/NRK

Fredriksen kommenterte også opplysninger om at enkelte prøvde å ringe politiet fra Utøya tidligere enn det som har vært meldt til nå.

– Det har kommet opplysninger om at det har vært en overbelastning på flere basestasjoner på Utøya og omegn. Dette er noe vi undersøker nå, sier Fredriksen.

Anders B Breivik

Anders Behring Breivik på vei til dagens fengslingsmøte.

Foto: Reuters

Fredriksen sier politiet fortsatt er takknemlige for tips fra publikum.

– Belager seg på å sone resten av livet

Aktor Christian Hatlo sier at Anders Behring Breivik har sagt i avhør at han belager seg på måtte sone resten av livet.

– Han oppfører seg rolig i avhør og virker upåvirket av det som har skjedd, sier Christian Halo.

– Siktede fremsto som veldig rolig under fengslingsmøtet. Han er veldig opptatt av å forklare hvorfor han har gjort det han gjorde. Det fikk han delvis lov til av Heger (dommer Kim Heger, journ. anm). Da han begynte å lese fra manifestet ble han stoppet av dommeren. Det er igangsatt et arbeid for å opprette to rettspsykiaterne, sier Christian Hatlo.

– Kan ikke utelukke at det finnes flere

Under dagens fengslingsmøte forklarte dommer Kim Heger at siktede har gitt opplysninger i avhør og under rettsmøtet som krever ytterligere etterforskning.

Dette gjelder blant annet at det skal ha vært flere celler tilknyttet terroroperasjonen.

Aktor Christian Hatlo kommenterte disse opplysningene under dagens pressekonferanse.

– Vi kan ikke helt, og jeg understreker at vi sier ikke helt, kan utelukke at det finnes andre involverte, og det grunnes opplysningen om disse cellene. Siktede sier han opererer alene i en celle og sier det finnes to andre celler, sier aktor Christian Hatlo.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger