4234 lovbrudd på psykiatrisk sykehus: Går ut over ansattes sikkerhet, advarer tillitsvalgt

For få ansatte skaper farlige situasjoner på psykiatrisk sykehus, advarer tillitsvalgt. Nå vil Arbeidstilsynet til bunns i hva som har skjedd.

Terje Sandbo, NSF-tillitsvalg Blakstad

Terje Sandbo, hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund ved Blakstad.

Foto: Vegard Venli / NRK

– Arbeidstilsynet har i dag tatt kontakt med Vestre Viken og bedt om et møte med ledelsen. Vi har også bedt om at hovedverneombudet deltar, for å få en gjennomgang av de utfordringene de har på Blakstad med hensyn til arbeidstid, sier regiondirektør Kjell Haugen i Arbeidstilsynet Indre Østland til NRK.

NRK kunne i går fortelle at Blakstad psykiatriske sykehus helt siden 2016 har brutt arbeidsmiljøloven jevnlig. Bare hittil i år har ledelsen fått rapporter om 4234 lovbrudd.

Arbeidstilsynet la merke til NRKs artikkel. Det har også kommet flere bekymringsmeldinger fra Blakstad den siste tida, opplyser regiondirektøren.

– Vi har bedt om å få fakta på bordet, og å få oversikt over både i hvilket omfang loven har blitt brutt, og hvilken alvorlighetsgrad det har vært, sier Haugen.

Hovedverneombud på Blakstad, Nils Jørgen Aagaard-Gjestvang, ønsket i dag ikke å snakke med NRK om saken.

– Ansatte blir slitne

Da NRK konfronterte ledelsen i Vestre Viken i går med lovbruddene, uttalte direktør Eli Årmot:

– Vi har ingen indikasjoner på at dette har gått ut over tryggheten til de ansatte på jobb.

Terje Sandbo er hovedtillitsvalgt for ansatte organisert i Norsk sykepleierforbund ved Blakstad, og har en helt annen oppfatning av situasjonen. Han har i lengre tid vært bekymret.

– Det har vært altfor mange skader på personell og pasienter. Det kan være snakk om skader i form av verbal aggresjon, slag, spark, spytting. Dette er ikke noe vi er ukjent med i denne bransjen, men det har vært altfor mye av det, sier han til NRK.

– Pasientene får den hjelpen de skal ha. Men når det gjelder personellet, så er min påstand at personalsikkerheten i perioder ikke i stor nok grad blitt ivaretatt, sier Sandbo videre.

Sandbo forteller at det særlig er ved akutte og uventede innleggelser at ansatte må jobbe mer enn lovlig. For å ivareta ansatte, brukes ofte ikke vikar, men faste ansatte.

– Da hender det at ansatte må gå dobbeltvakter, som i verste fall kan vare i inntil 15 timer. Det er svært krevende, og fører til at ansatte blir slitne og ukonsentrerte, sier Sandbo. Han påpeker:

– Husk at mange pasienter krever én til én oppfølging i skjermede enheter, med veldig syke uttrykk som rop, skriking og vrangforestillinger. Det er krevende å stå i det over tid. En vanlig dag på 7,5 time er egentlig mer enn nok.

Blakstad psykiatriske sykehus

Blakstad psykiatriske sykehus er en del av Vestre Viken helseforetak.

Foto: Vegard Venli / NRK

Sandbo mener Blakstad har for lav bemanning:

– Vi har for lav grunnbemanning til å kunne tåle de uanmeldte pasientene vi mottar som akuttsykehus.

– Har dere kontaktet Arbeidstilsynet?

– Vi har flere ganger vurdert å ta kontakt med Arbeidstilsynet, men så langt har vi avventet dette, fordi ledelsen underveis har presentert tiltak som vi har hatt tro på. Men de tiltakene har åpenbart ikke vært tilstrekkelig, langt derifra, sier Sandbo.

Kan ikke si når lovbruddene opphører

– Den tilbakemeldingen tar jeg veldig alvorlig, svarer klinikksjef Kirsten Hørthe i Vestre Viken, som har ansvaret for Blakstad.

På spørsmål fra NRK om loven har blitt brutt like mange ganger i 2016, 2017 og 2018 som i 2019, svarer hun:

– Jeg har ikke lagt sammen. Det har vært mange brudd i disse årene, men det har vært en nedgang i denne perioden.

– Har dere bemanningsplaner som planlegger med brudd på arbeidsmiljøloven?

– Nei, vi skal ikke ha planer som gjør at vi planlegger å bryte loven.

Kirsten Hørthe

Kirsten Hørthe, klinikksjef i Vestre Viken og øverste ansvarlig for Blakstad sykehus.

Foto: Vegard Venli / NRK

– Så da har dere ikke bemannet opp i henhold til planene dere selv har laget?

– Vi jobber for å bemanne opp i henhold til de planene. Men vi har hatt sykefravær, og tilfeller av at vi ikke klarer å få på plass riktig personell med riktig kompetanse.

Hvor lang tid trenger du for å iverksette tiltak som gjør at dere slutter å bryte arbeidsmiljøloven?

– Det er vanskelig for meg å tidfeste det. Vi har satt i verk flere tiltak for å få ned antall brudd. Vi jobber målrettet med rekruttering, og i tillegg har vi laget en fast vikarpool. Vi ser at det har hatt effekt, og jeg har derfor tro på at vi skal greie å redusere bruddene på loven fremover.

Brutt loven siden 2016

På spørsmål til Arbeidstilsynet om de har vært kjent med de 4324 lovbruddene NRK kunne melde om i går, svarer regiondirektør Kjell Haugen:

– Det har vi ikke. Det er dét vi nå ber om en gjennomgang av.

– Hva kan reaksjonen bli, dersom det er riktig som ledelsen opplyser til NRK, at loven er brutt 4234 ganger på Blakstad?

– Vi vil ikke si noe om reaksjoner nå, først må vi få fakta på bordet. Antallet i seg selv gir ikke grunnlag for noen reaksjon, vi må se på både omfang og alvorlighetsgrad.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger