Hopp til innhold

380.000 kan rammes av energistreik

El og IT Forbundet varsler kraftig opptrapping av streiken i energisektoren og tar ut samtlige medlemmer fra mandag. 380.000 strømkunder kan bli rammet når energimontørene ikke lenger retter feil på strømnettet.

Trafosentral på Rånafoss

Alt vedlikehold av strømnett stanses når over 1000 energimontører tas ut i streik fra mandag av. Illustrasjonsfoto.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Nå tar vi ut alt og alle. Vi har sett oss lei på motpartens manglende vilje til å se på løsninger som kan ende konflikten, sier Bjørn Fornes, forhandlingsleder i EL og IT Forbundet.

Han sier uttaket kan få dramatiske konsekvenser: Alt av vedlikehold av strømnettet settes på hold, og feil blir ikke rettet.

– Folk og bedrifter kan miste strømmen. Det er beklagelig, men vi gir selvsagt dispensasjoner dersom liv og helse er i fare. Målet er først og fremst å få KS Bedrift til å forhandle om akseptable løsninger, sier Fornes.

Med opptrappingen er over 1091 energimontører i 74 selskaper i streik fra og med arbeidstidens start mandag, 24. oktober. Så å si hele landet er berørt.

– Stadig tøffere jobb

Ifølge El og It-forbundet streiker de for få tariffestet tre hviledager i forbindelse med beredskapsvakter.

Bakgrunnen for uenigheten er regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven. Den lovbestemte avspaseringsfaktoren er endret slik at beredskapsvaktene må jobbe sju timer for å få en time med avspasering, mot fem slik det har vært fram til i år.

På sine nettsider skriver forbundet at beredskapsvaktene blir stadig tøffere for energimontørene på grunn av ekstremvær, større vaktområder og mindre bemanning per vakt. De mener avspaseringsordningen derfor må tariffestes.

Den typiske beredskapsvakten er på sju i døgn i strekk, hver femte uke gjennom hele året.

– Sterkt bekymret

Administrerende direktør, Bjørg Ravlo Rydsaa, i KS bedrift, mener streiken er unødvendig.

– Jeg er sterkt bekymret og beklager at streiken trappes opp. 380.000 strømkunder kan rammes, sier hun til NRK.

Ifølge Rydsaa har de vært interessert i å forhandle, men at de ikke er villige til å tariffeste antall hviledager, slik El og IT Forbundet krever.

– Vi kan ikke innfri et tariffestet krav som påfører lokale selskaper økte kostnader. Det er ikke bærekraftig. Spørsmålet om hviledager mener vi skal behandles lokalt, slik at man tar hensyn til den reelle belastningen man har lokalt, sier Rydsaa og poengterer at de forholder seg til Arbeidsmiljøloven.

Det har allerede vært to opptrappinger av streiken som startet 30. september.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ