Hopp til innhold

200 sjåfører med syn på ett øye mister lappen

Johnny Lie fra Sandnes har kjørt lastebil i 18 år. Neste år kan han og rundt 200 andre lastebil- og bussjåfører miste dispensasjonen på førerkortet på grunn av regler fra EU.

Johnny Lie kjører lastebil.

MISTER FØRERKORTET: Johnny Lie og andre sjåfører som kun ser på ett øye vil ikke lengre få innvilget dispensasjon for førerkort klasse 2 og 3.

Neste år har verken Johnny Lie eller andre med syn på kun ett øye lengre mulighet for å få dispensasjonen som trengs for å ha førerkort klasse 2 og 3 for lastebil og buss.

I 2016 ble det innført nye helsekrav for førerkort i Norge. De nye reglene følger EUs førerkortdirektiv. Det førte til innskrenkninger i muligheten til å gi dispensasjon fra kravene.

– Det er utrolig at noen med et pennestrøk bare kan si at nå er du ikke kompetent nok til å kjøre lenger. Når dette i tillegg skjer på grunn av noen EU-regler føles det blodig urettferdig, sier den erfarne lastebilsjåføren.

Johnny Lie ser ut lastebilvinduet

EGNE METODER: Johnny Lie har funnet sine egne metoder for å kompensere for øyet han ikke ser på.

Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

– Må stille noen krav

Fagdirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie, mener det er gode grunner til at personer som kun har syn på ett øye ikke får utvidet dispensasjonen etter 2019.

Svein Lie

GODE GRUNNER: Fagdirektør i Helsedirektoratet Svein Lie mener det er gode grunner til at sjåfører som kun ser på ett øye ikke lengre får kjøre lastebil og buss.

Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

– Når man skal være trafikant med et tungt kjøretøy er risikoen så stor at vi også må ha helsekrav til det.

Allerede i 2010 kom det helsekrav som skjerpet retningslinjene for hvem som kunne få dispensasjon for førerkort.

I forbindelse med kravet ble det bestemt at det ikke skulle innvilges dispensasjoner for nye søkere med syn på kun ett øye. De som allerede hadde dispensasjon fikk beholde denne.

Men i 2019 vil også de som til nå har fått innvilget dispensasjon, miste denne.

– Jeg mener at om du allerede har fått innvilget dispensasjon, og helsen ikke forverrer seg, så skulle det ikke ha tilbakevirkende kraft, sier Johnny Lie.

Mistet synet på niårsdagen

Johnny Lie forteller at han mistet synet etter en ulykke på niårsdagen. I dag er han 54 og mener at det å se på kun ett øye ikke har hindret ham fra å være en god sjåfør.

– Jeg kan ikke forestille meg hvordan det er å se med to øyer. Jeg har derfor funnet mine egne måter å gjøre det på når jeg kjører. Jeg ser ekstra i speilene og rundt meg og er veldig observant for ting foran bilen.

Selv om en person i stor grad kan kompensere for tapt syn på det ene øyet, påpeker fagdirektør Lie at det er noen ting man ikke kan kompensere for fullt ut.

– Man trenger to øyne for å kunne vurdere avstand på en god måte og man trenger to øyne for å ha god synsvidde, altså syn til sidene.

– Forstår du at noen føler dette som urettferdig?

– Jeg kan forstå at noen reagerer, men jeg synes begrunnelsen for lovverket er god. Generelt mener jeg dette er en riktig utvikling.

Johnny Lie og kona Anita Engedal

GOD STØTTE: Kona Anita her vært en god støtte. Hun har sendt brev til ministere og stortingsrepresentanter for å få dem til å snu.

Foto: PÅL BERG MORTENSEN / NRK

Står sammen

På hjemmebane får Johnny Lie god støtte fra kona Anita Egelandsdal. Hun har sendt brev til helsekomiteen på Stortinget i tillegg til helseminister Høie og statsministeren.

– Jeg kan kjempe med nebb og klør for den mannen. Han har ikke kjørt farlig og er ikke uskikka. I tillegg har han heller ikke noen forandring i helsa. Den dagen det skjer blir saken en helt annen.

AKTUELT NÅ