NRK Meny
Normal

Nye helsekrav til førerkort byr på utfordringer

Fra og med lørdag er det nye helsekrav for førerkort. Å ta bilen fra folk som er svekket, er å ta fra dem en del av livet, mener lungespesialist.

Førerkort

KRAV: Flere kan miste lappen når de nye helsekravene for førerkort iverksettes på lørdag. Det kan være som å ta fra noen en del av livet, mener lungelege.

Foto: Camilla Bilstad / NRK

Kravene vil berøre mennesker som går på vanedannende medisiner, diabetikere, kols-pasienter, mennesker med søvnproblemer og de som har nedsatte kognitive funksjoner.

Det betyr at de som har en sykdom eller en tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må levere en helseattest fra legen på trafikkstasjonen før man kan få gyldig førerkort.

– De nye helsekravene som må oppfylles for å få førerkort skal gi god trafikksikkerhet og lik behandling for folk i hele landet, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Hvilke regler som gjelder for hver enkelt tilstand har blitt tydeligere, forteller han.

Mange syke trenger bil

Olav Kåre Refvem

UTFORDRINGER: Å ta fra Kols-rammede førerkortet kan være som å ta fra dem en del av livet, mener lungespesialist, Olav Kåre Refvem.

Foto: Thomas L. Finne

Olav Kåre Refvem er lungelege og spesialist i lungesykdommer og indremedisin. Han forteller at han forstår hvorfor det innføres strengere helsekrav, men at dette vil berøre de som kanskje trenger bil mest.

– Man må se dette ut ifra et samfunnsperspektiv også. Menneskene det er snakk om her har jo i enda større grad behov for bil, fordi de har mindre evne til å bevege seg og dermed delta sosialt. Å ta bilen fra disse menneskene kan være å ta fra dem en viktig del av livet, sier Refvem til NRK.

Han påpeker også at personer som har avlorlig kols kan ha lavere surstoffmetning i lungene under en forkjølelse. Det er da viktig at legene forteller dem at de må være varsom med å bruke bil i denne perioden.

Ingen rettighet å kjøre

Bjørnar Allgot

BRA: Generalsekeretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot, mener at endringene bare er bra for trafikksikkerheten.

Foto: Peder Sognedal / Diabetesforbundet

Diabetikere blir også påvirket av de nye kravene. Personer med diabetes har økt risiko for trafikkuhell, særlig ved bruk av legemidler som kan gi lavt blodsukker, ifølge Helsedirektoratet.

Generalsekeretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot, mener kravene er strenge, men rimelige.

– Man må stille krav til alle i trafikken, og for oss med diabetes gjelder det å måle blodsukkeret og sørge for at man alltid er i stand til å kjøre. Det er fortsatt mulig for alle med diabetes å kjøre bil, men det er ingen rettighet. Det krever noe av hver og en av oss, og vi må ta det ansvaret, det er bare bra for trafikksikkerheten, sier Allgot.

Enklere for legene

Svein Lie

LETTERE: Med de nye reglene, vil det bli mindre søknader til fylkesmannen og enklere arbeid for legene og førerkortsøkerne, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie.

Foto: Helsedirektoratet

Helsedirektoratet opplyser at de nye kravene skal gjøre det enklere for legene som skal bedømme om pasientene er i stand til å kjøre. Tidligere har mange med disse lidelsene måttet søke dispensasjon hos fylkesmannen. Denne søknadsbunken blir nå kraftig redusert, ifølge divisjonsdirektør Lie.

– Det blir nå enklere for legene og førerkortsøkerne å se hvilke krav som gjelder, det vil bli mindre rom for skjønn, og dermed mer lik behandling, sier Lie.