Hopp til innhold

18.000 menn bankes opp av partneren hvert år

I Oslo er en kvinne tiltalt for å ha mishandlet ektemannen i 20 år. – Det er svært sjelden slike saker kommer opp i retten, sier forsker – men hvert år blir flere tusen menn utsatt.

Oslo tinghus og forsker Ole Kristian Hjemdal (innfelt)

MENN MISHANDLES: Hvert år blir 18.000 menn i Norge utsatt for grov fysisk vold fra sin kvinnelige partner. Svært få av kvinnene blir straffet. – Det er svært sjelden slike saker kommer opp i retten, sier forsker Ole Kristian Hjemdal (innfelt) til NRK.

En kvinne i 50-årene møter i disse dager i Oslo tingrett, tiltalt for fysisk og psykisk vold mot sin tidligere ektemann. Voldshandlingene skal ifølge tiltalen ha foregått i 20 år.

Kvinnen skal i flere år ha jobbet for veldedige organisasjoner, og har ifølge sin egen Facebook-profil i dag en lederstilling.

Det er satt av fem uker til forklaringer og bevisgjennomgang av saken, som man ikke har sett mange liknende av i norske rettssaler.

I NRKs Nyhetssenter får du fortløpende nyhetsoppdateringer.

Mange med høy utdannelse

Benedict de Vibe

NEKTER STRAFFSKYLD: Forsvarer Benedict De Vibe representerer den tiltalte kvinnen i 50-årene som skal ha mishandlet ektemannen og barna i 20 år.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

– Det er svært sjelden slike saker kommer opp i retten, og jeg kjenner ikke til andre tilfeller. Det har vært vanskelig for oss å finne slik type statistikk. Det er vanskelig å si noe om det er et stort samfunnsproblem, men én prosent av mennene vi spurte i vår undersøkelse svarte at de hadde blitt utsatt for grov vold fra sin kvinnelige partner, sier forsker Ole Kristian Hjemdal til NRK.

Ifølge Hjemdal utgjør én prosent av mennene i målgruppen 18–74 år 18.000 personer i Norge.

Hjemdal jobber ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og ferdigstilte i vår en større spørreundersøkelse om vold i nære relasjoner. 4500 personer mellom 18–74 år ble spurt, både menn og kvinner.

– Det er alltid mørketall og unøyaktigheter i slike undersøkelser. Den ene faktoren som spiller inn er at vi ikke har absolutte representative utvalg i befolkningen. Mange av dem som svarer har høyere utdanning. Innvandrere er underrepresentert, i tillegg mangler vi folk i marginale posisjoner i samfunnet, for eksempel rusmisbrukere, forklarer Hjemdal og legger til:

– Våre tall stemmer godt overens med tidligere undersøkelser og en tilsvarende undersøkelse fra Sverige.

Kontrollerende adferd fra kvinner

I undersøkelsen kom det også frem at mindre alvorlig fysisk og psykisk vold ble utført i like stor grad mot sin partner av både kvinner og menn.

– Når det gjelder mindre alvorlig fysisk vold ser vi at det nesten er 50/50 i antall tilfeller fra begge kjønn, sier Hjemdal.

I undersøkelsen kommer det også frem at 31,6 prosent av de spurte mennene har opplevd kontrollerende adferd fra sin partner. På landsbasis utgjør dette 569.000 personer på årsbasis.

Kvinnen i 50-årene i Oslo risikerer seks års fengselsstraff. Hun skal ifølge tiltalen ha:

 • Knivstukket mannen flere ganger.
 • Slått ham i ansiktet ved flere anledninger.
 • Klort, lugget ham og vridd ørene hans.
 • Truet med å ta sitt eget liv.
 • Drapstruet ektemannen.
 • Sendt mail i hans navn med sjikanerende innhold til ulike personer.

– Nekter straffskyld

Etter det NRK er kjent med skal flere politibetjenter som har rykket ut til det daværende parets bopel vitne i rettssaken. Legejournaler, sykemeldinger og kollegaer av den fornærmede mannen er også kalt inn som vitner.

Bistandsadvokat Anne Kristine Bohinen.

BISTÅR FORNÆRMEDE: – I alle straffesaker skal påtalemyndigheten være objektiv når man vurderer om bevisene i saken holder til straff, sier bistandsadvokat for den fornærmede mannen Anne Kristine Bohinen til NRK.

Foto: NRK

– Min klient erkjenner ingen straffskyld. Hun mener at politiet har snudd saken helt på hodet. Hvis det er noen som har startet intern psykisk og fysisk mishandling så er det ham, sier kvinnens forsvarer Benedict De Vibe til NRK.

– Han er den fornærmede parten i saken, det betyr at politiet har valgt å tro på ham, men hun er et vel så stort offer i denne saken, legger han til.

Den fornærmede mannens bistandsadvokat Anne Kristine Bohinen er ikke enig i at politiet har valgt side.

– Det er offentlig påtale i denne saken, hvilket innebærer at det er påtalemyndigheten som har tatt ut tiltale av allmenne hensyn. I alle straffesaker skal de være objektiv når man vurderer om bevisene i saken holder til straff. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere noe mer, sier hun til NRK.

– Grunnlag for tiltale

Politiet mener de har etterforsket saken mot kvinnen godt nok.

– Saken er bredt etterforsket og statsadvokaten mener det er grunnlag for å ta ut tiltale mot kvinnen, ikke mot mannen. Politiet vil advare mot at man bare tenker i tradisjonelle baner om at ikke kvinner kan utøve vold mot menn, sier politiadvokat Benedicte Malling til NRK.

Inger-Lise W. Larsen er daglig leder ved Oslo krisesenter. Hun mener det fortsatt må være størst fokus på voldsutsatte kvinner. Hvert år er det 3500 kvinner som oppsøker krisesenteret i Oslo for å få hjelp, mens tilsvarende tall for menn er 450.

– Problemet med voldsutsatte kvinner er fortsatt det største, og jeg mener vi må ha fokuset der, men vi skal selvsagt ivareta menn som opplever å bli misbrukt av en kvinnelig partner, sier hun til NRK.

I Oslo er det kapasitet til 100 personer i krisesenteret for kvinner, for menn har det på det meste vært seks personer boende samtidig.

– Vi mener vi har et tilstrekkelig tilbud. Så langt har det aldri vært fult, så alle som trenger det får plass.

Terapihjelp

Tove Ingebjørg Fjell, forsker ved Universitetet i Bergen

TAUSE MENN: – Partnervold er noe menn holder hemmelig veldig lenge, sier forsker Tove Ingebjørg Fjell.

Hjelpen man kan få ved å henvende seg til krisesenter, etter å ha blitt utsatt for vold, kan være:

 • Kontakt med det ordinære hjelpeapparatet.
 • Sikring av spor, helsehjelp og hjelp med kontakt med legevakt.
 • Advokathjelp.
 • Terapi.
 • Bevisstgjøring av problemet for å minimalisere traumeopplevelsen.

Forsker Tove Ingebjørg Fjell ved Universitetet i Bergen har gjennomført kvalitative intervjuer med elleve menn som har opplevd vold fra en kvinnelig partner. Hennes erfaring er at menn som blir mishandlet har vanskelig for å snakke åpent om det.

– Mitt materiale viser at de ikke nevnte det for verken naboer, familiemedlemmer eller venner. Mange begrunner dette med hensynet til kona. Noen av dem har også prøvd å ta opp problemet i familieråd, men det gikk veldig dårlig. I noen tilfeller endte det med at volden eskalerte, sier forskeren til NRK og legger til:

– Partnervolden var noe mennene holdt hemmelig veldig lenge. De fortalte også at de ble lenge i forholdet fordi de håpet at volden skulle gå over og fordi de fortsatt var glad i partneren sin.


Lyspunkt

AKTUELT NÅ