Frykter opptil 120 smittede utenlandske sjåfører kommer inn i Norge hver uke

Opptil 120 utenlandske sjåfører med korona kan komme inn i Norge hver uke, anslår Helsedirektoratet. De må ikke teste seg på grensen.

Grigorij Mospanika

Grigorij Mospanika fra Ukraina forbereder middag ute ved lastebilen ved en trailerparkering utenfor Oslo. Han sier han blir testet når han kjører inn i Tyskland, men har ikke noe imot å bli testet også på grensen til Norge.

Foto: Tormod Strand / NRK

Vladimir fra Hviterussland har tatt seg en pause i lastebilen på trailerparkeringen i Nordre Follo kommune utenfor Oslo. Han er på vei fra Norge til Italia, bilen er fullastet med norsk fisk.

– Jeg synes ikke testing på grensen er en god ide. Det vil ta for lang tid, mener han.

Vladimir

Vladimir fra Hviterussland, på vei med fisk fra Norge til Italia.

Foto: Tormod Strand / NRK

Alle utenlandske sjåfører har unntak for kravet om testing på grensen. De slipper også den vanlige innreisekarantenen.

Siden januar i år har derimot FHI ment at også denne gruppen bør testes, for å hindre importsmitte.

– Langtransportsjåfører har mindre kontakt med lokalbefolkningen enn de fleste andre, men noe kontakt vil det likevel være. De vil være i utgangspunktet like smitteutsatte som andre innreisende fra det landet de kommer fra, sier Trude Margrete Arnesen, overlege i FHI.

–Noen av landene de kommer fra har betydelig smitteforekomst, sier hun.

Trude Arnesen FHI

Trude Margrete Arnesen er overlege i FHI.

Foto: NRK

Les også: Den ene dagen slipper du inn – neste dag kan du bli bortvist

Har også innenlandsoppdrag

Langtransportsjåfører som kommer fra utlandet og leverer varer i Norge, kan også under pandemien gjøre opptil tre innenlandsoppdrag i tillegg. Siste lossing må skje sju dager etter at den internasjonale lasten ble levert.

Trailer i fart

Det kommer rundt 12 000 vogntog over norskegrensen i uken.

Foto: Tormod Strand / NRK

Det kommer rundt 12. 000 vogntog over grensen i uken.

Det kan tyde på at om lag 120 langtransportsjåfører kan være smittet, mener Helsedirektoratet.

– Det er et rimelig anslag at cirka 120 kommer inn med smitte i uka fra denne gruppen. Tallet er basert på at det er én prosent i denne gruppen som er smittet. Så dette er antagelser basert på generelle tall, og ikke tall basert på egne undersøkelser, understreker Svein Lie, fagdirektør i Helsedirektoratet.

Få tester seg frivillig

På Svinesund der det fleste vogntog kjører over grensen er det svært få av sjåførene som tester seg frivillig, ifølge testsenteret på Svinesund.

Nasjonalt kontrollsenter for innreisende ble opprettet for å hjelpe kommunene å følge opp de som reiser inn i landet.

Siden de åpnet 15. februar, har de tatt 29.000 telefoner til reisende for å informere om test- og karanteneregler. Under 60 prosent av de kontrollsenteret har ringt til nå, har tatt telefonen.

Gruppen med utenlandske yrkessjåfører er den største gruppen de kontakter.

Uklare regler?

Erfaringene kontrollsenteret har gjort med denne gruppen, gir grunn til bekymring, mener Lie.

Yrkessjåfører fra utlandet kan i arbeidstida være ute i befolkningen, men må følge de samme smittevernreglene som oss andre. Men i fritiden de har i Norge så må de være i karantene, såkalt fritidskarantene, inne i traileren. De skal ikke ha nærkontakt med andre, sier Lie.

Svein Lie

Svein Lie er fagdirektør i Helsedirektoratet.

Foto: Gorm Kallestad

– Vi har fått tilbakemelding fra utenlandske sjåfører at de er i tvil om hva dette betyr. Vi har ikke omfattende informasjon om at de er ute blant andre på fritida. Men her må vi informere bedre, fordi gruppen oppfatter reglene som uklare, sier Lie.

Kontrollsenteret har også gjort seg andre erfaringer med gruppen utenlandske yrkessjåfører.

* Yrkessjåførene bruker ofte offentlige toaletter. Det er spørsmål om bilen er et egnet sted å ha karantene når det ikke er toalett i bilen.

* Det er en del usikkerhet rundt obligatorisk testing. Flere yrkessjåfører som oppholder seg i Norge litt over tid og som ikke kan norsk, er engstelige for testing på grunn av språkutfordringer på teststasjonen og også for å få en positiv test.

* Det er avdekket at yrkessjåfører har andre passasjerer i bilen, som ikke er på jobb.

* Yrkessjåfører som har vært på ferie i hjemlandet og kommer tilbake til Norge, tror de kommer inn under regelverket for yrkessjåfører, mens de egentlig kommer inn under karantenereglene for vanlige reisende.

Utenlandske vogntog, parkert utenfor Oslo. De fleste sjåførene vi traff var fra Russland, Romania Bulgaria og Litauen.

Utenlandske vogntog, parkert på trailerparkering i Nordre Follo kommune utenfor Oslo. Mange av sjåførene var fra Russland, Ukraina, Romania Polen og Litauen.

Foto: Tormod Strand / NRK

Skal vurdere krav om testing

– Vi har nå kontakt med Samferdselsdepartementet og næringen for å gjøre vurderinger av hvordan dette oppfattes i øyeblikket. Og hvilke konsekvenser det har at for eksempel 120 trailere stoppes i uka, og der sjåføren må være i isolasjon i 10 dager. Hva skal da skje med lasten om bord, sier Lie til NRK.

Helsedirektoratet har nå fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet for å vurdere om også denne gruppen må teste seg, før de får reise inn i Norge.

– Vurderingen for et år siden var at smitterisikoen fra denne gruppen var liten, og at det kunne få store konsekvenser for varetransporten. Vi har ikke omfattende dokumentasjon for at det har vært mye smitte i dette miljøet, sier Lie.

Han understreker at mye av livet leves om bord i bilen, og at de da ikke utgjør noen smitterisiko.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger