Hopp til innhold

Følger med på minst 10 mulige voldtektsmenn

Voldtektsgruppa til Kripos følger nå med på konkrete personer de frykter kan begå nye voldtekter.

Reidar Bruusgaard i Kripos

Reidar Bruusgaard i Kripos sier lista er viktig for dem.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Voldtektsgruppa har laget seg en oversikt over rundt ti personer de frykter kan begå nye voldtekter. Oversikten baseres på at Voldtektsgruppa speiler alle anmeldelsene som politidistriktene får inn, forå kunne fange opp personers historikk og fremgangsmåter.

Denne informasjonen blir tilgjengeliggjort for distriktene for å følge med på mulige gjengangere.

– Vi er opptatt av å bli bedre i startfasen av etterforskningen. Og da er det viktig at politidistriktene har relevant informasjon tilgjengelig, sier Reidar Bruusgaard.

Voldtektsgruppas oversikt er laget etter en gjennomgang av en lang rekke saker i 2011. Den baseres på personenes historikk og fremgangsmåter.

De har også lagt mye arbeid i å utarbeide et analyseverktøy som gjør innholdet i sakene søkbar.

I en av sakene er gjerningsmannens DNA funnet i tre anmeldte overgrep. Funnene har ført til at gruppa har startet etterforskning.

Uten å bekrefte antallet sier politiinspektør i Kripos Reidar Bruusgaard at oversikten er viktig.

– Vedkommendes historikk sammenholdt med informasjon vi sitter på, gjør at det kan være fare for nye overgrep. Derfor er dette viktig for oss, sier han.

– Har kommet langt

Leder av nasjonalt statsadvokatembete Siri Frigaard mener voldtektsgruppa har kommet langt i arbeidet. Hun tror en slik oversikt kan lette etterforskningene ute i politidistriktene.

– Hvis man har en oversikt, og det da skjer en voldtekt i et distrikt, hvor enten personen bor eller oppholder seg, eller at modus er tilsvarende det man ser, så vil det være greit å etterforske mot denne personen.

Kripos håper en slik metode vil unngå en ny «Lommemann-sak» hvor overgripere kan bevege seg på tvers av politidistrikter uten å bli gjenkjent.

Bruusgaard tror politiet den siste tiden har blitt bedre rustet til å avsløre mulige serieovergripere

–Vi håper og tror at forutsetningene for å fange opp potensielle gjengangere blir mye bedre, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger