Hopp til innhold

- Sykefraværet skader ikke norsk økonomi

Verdiskapningen i Norge har vært svært høy de siste ti årene, mens sykefraværet har vært relativt stabilt, mener medisinprofessor.

Dag Bruusgaard

Professor i trygdemedisin Dag Bruusgaard irriterer seg kraftig over at både regjeringen og opposisjonspolitikere fremstiller sykefraværet som et stort problem.

Foto: Universitetet i Oslo

Professor i trygdemedisin ved Universitetet i Oslo, Dag Bruusgaard, mener sykefraværet ikke skader norsk økonomi.

Han irriterer seg kraftig over at både regjeringen og opposisjonspolitikere fremstiller sykefraværet som et stort problem.

- Det er feil. Enkelt og greit, sier Brusgaard om påstandene, og legger til:

- Det er ikke noen krisesituasjon med behov for krisetiltak.

- Utrolig stabilt sykefravær

Statsminister Jens Stoltenberg har siden november uttalt seg kritisk om det høye sykefraværet.

Les: Vil gjøre det vanskeligere å sykmelde seg

- Det viktigste er at det er for mange som er syke, sa Stoltenberg i desember, og la til at pengene kunne ha vært brukt på andre ting.

Sykefraværet 2000-2009

Grafen viser utviklingen i sykefraværet det siste tiåret.

Foto: NRK Grafikk (Kilde: SSB)

Bruusgaard mener sykeutgiftene ikke er noe stort problem, fordi verdiskapningen i Norge har økt voldsomt det siste tiåret. Samtidig har sykefraværet variert med et drøyt prosentpoeng, mellom syv og åtte prosent av de sysselsatte.

Les også: Sykefraværet ikke høyere enn før

- Helt utrolig stabilt. Det har selvfølgelig variert noe, og nå er det relativt høyt, men det har altså vært høyere i andre perioder, påpeker Bruusgaard.

- Høy produktivitet

Hvis man ser bort fra oljeinntektene, har verdiveksten i fastlandsnorge vært på rundt 25 prosent det siste tiåret. Dette ifølge beregninger gjengitt av meglerhuset First Securities.

- Produktiviteten i Norge ligger på et svært høyt nivå, internasjonalt sett, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities.

Verdiskapning per voksen person

Grafen viser verdiskapning per voksen person, deflatert med innenlandske priser. Verdiveksten i fastlandsnorge vært på rundt 25 prosent det siste tiåret. NB: Etter 2009 viser grafen prognoser.

Foto: EcoWin / OECD / First Securities / NRK

Han mener antallet sykemeldte også må sees i sammenheng med at en svært stor del av befolkningen er i arbeid.

Les: – Slutt på full lønn under sykdom

- Det skyldes nok at vi har en del av det vi kaller marginale grupper på arbeidsmarkedet, som har dårligere helse enn andre. De er på jobb, men vil oftere være syke, forklarer Andreassen.

BNP per innbygger, justert for forskjell i kjøpekraft

Den dype røde søylen i tabellen viser at Norge har et høyt brutto nasjonalprodukt (BNP) per innbygger, justert for forskjell i kjøpekraft, også når oljen ikke er tatt med. Årsaken til at BNP er lavere per innbygger i Norge enn i USA, er at nordmenn arbeider langt færre timer per år enn amerikanere flest.

Foto: First Securities / NRK

AKTUELT NÅ