Hopp til innhold

- Diskriminerende å kreve norskkurs uten dokumentert behov

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener sykehjemsetaten i Oslo diskriminerer når de krever at ansatte gjennomfører norskkurs, og mener kommunen ikke dokumenterer behovet. Flere ansatte som er sendt på kurs har klaget Oslo inn.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har fått flere klager fra helsepersonell som mener de snakker godt nok norsk, men som likevel er bedt om å gå på norskkurs.

Red.anm: Overskriften i denne artikkelen er korrigert. Den opprinnelige tittelen kunne gi inntrykk av at ombudet mener at norskkurs er diskriminerende i seg selv.

Avdelingssykepleier Marija Wågsæther på Lille Tøyen sykehjem er opprinnelig fra Serbia, men har jobbet mange år som sykepleier i Oslo. God norskuttale er helt avgjørende i jobben, ifølge henne selv.

– Når folk er dårlige og trenger hjelp, er de lite interessert i at ansatte sliter med språk, sier hun til NRK.

Selv har hun gått norsk-kurs i regi av arbeidsgiver, og opplever ikke språkproblemer som en del av arbeidshverdagen.

Men med 40 prosent sykehjemsansatte med fremmedspråklig bakgrunn, er det ikke alle som har klart de språklige barrierene like godt, mener Oslo kommune.

Derfor satte kommunen i 2009 i gang omfattende norskkurs for sine ansatte i sykehemsetaten. Det falt ikke i god jord hos alle.

Føler seg krenket

Likestilings og -diskrimineringsombudet fikk flere klager fra ansatte som hadde motatt beskjed fra Sykehjemsetaten om at de burde ta norskkurs.

– Bakgrunnen er at ombudet har motatt flere henvendelser fra ansatte i sykehjemsetaten som opplever seg krenket fordi det er stilt språkkrav som de ikke kjenner seg igjen i, sier rådgiver Åsulv Solstad til NRK.

LES OGSÅ: Sykepleier slår alarm

Sykepleier Eliane Magalie Døderlein fra Kongo synes det bør stilles høyere krav til språkferdigheter for å kunne jobbe som sykepleier i Norge.

Han mener Oslo kommune ikke har vært flinke nok til å individuelt vurdere norskkunnskapene for flere som har vært sendt på kurs. Samtidig understreker ombudet at de også ser at det er viktig at de ansatte på sykehjem i Oslo kan norsk godt.

Sykehjemsetaten i flere saker ikke har gjort gode nok individuelle vurderinger av norskkunskapene, mener Ombudet.

En av sakene har Oslo kommune nå anket til ombudet. Sykehjemssjef Helge Jagmann avviser at de driver diskriminering.

– Betydelig utfordring

– Våre ledere og kollegaer valgte ut de som vi oppfattet hadde en for svak språklig basis. Vi gjorde en ordentlig kartlegging av samtlige, og tilbød da at de skulle gå språklig opplæring etterpå, sier Jagmann til NRK.

En rapport fra 2010 viste at 31 prosent av de som deltok i kartleggingen i Sykehjemsetaten hadde ingen, eller en begrenset evne til å føre en samtale på norsk.

Hvis likestillings og diskrimineringsombudet står på sitt, er det alvorlig, sier sykehjemssjefen.

– Det er klart at hvis vi ikke skal få det handlingsrommet hvor vi kan pålegge at folk skal ha et språklig nivå, og vedlikeholde et språklig nivå, så er det en betydelig utfordring for oss, sier Jagmann.

AKTUELT NÅ