Drikkevaregiganten med plast utenpå papirsugerøret: – Et stort problem

På drikken Kuli får du papirsugerør. Men sugerøret er innpakket i plast. Miljøvernere ber gigantselskapet Coca-Cola skjerpe seg.

Kuli drikk med sugerør

Saftdrikken Kuli har skaffet seg et nytt papirsugerør som samsvarer med EUs krav. Men det som sugerøret pakkes inn i er det som skaper reaksjoner.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK
CO₂ i atmosfæren
416,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

3. juli ble det innført nye regler fra EU, som krever at alt av engangsbestikk og sugerør ikke lenger skal lages av plast.

Grunnen er at mengden plastavfall skal reduseres, slik at det ikke havner i naturen, og spesielt ikke i havet.

Dette har ført til at mange aktører har byttet over til engangsartikler laget av tre eller papir, for ikke å bryte med regelverket. Det har ikke alltid vært populært.

Saftdrikken Kuli har også føyet seg etter de nye reglene, men det som er rundt papirsugerøret er ikke spesielt nedbrytbart.

Emballasjen er nemlig laget av nettopp plast.

Det får miljøorganisasjonen WWF til å stusse.

– Papirsugerør i plast er et eksempel på en praksis med å bare gjøre minimum det som er krevd av lovverket.Vi har forståelse for at dette er et forbud som kom i år, og at det tar tid å tilpasse seg. Men dette blir bare merkelig, sier Eirik Lindebjerg i WWF.

Eirik Lindebjerg, leder for plastteamet i WWF

Eirik Lindebjerg, leder for plastteamet i WWF, reagerer på at papirsugerør pakkes inn i plast.

Foto: Geir Barstein / WWF Verdens naturfond

– Hull i regelverket

For selv om det virker paradoksalt, så er ikke plastemballasje innlemmet i reglene som EU har satt ned for sine medlemsland.

Lindebjerg mener dette er et hull i regelverket som han håper snart blir tettet.

– Dette er et godt bilde på hvor mye unødvendig bruk av plastemballasje som finnes der ute. Et stort problem generelt er at man blander forskjellige materialer. Å designe produktet med samme typer materialer gjør det enklest mulig å resirkulere.

Det er Coca-Cola som står for produktet Kuli. Lindebjerg gir et klart råd til drikkegiganten.

– Jeg vil råde Coca-Cola til å ikke bare forholde seg til minimumskravene, men å utvikle produkter som er lettere for folk å resirkulere. Så tror jeg det finnes måter å gjøre dette på som er bedre enn det vi ser her.

Per Hynne er kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola Europacific Partners Norge. Han sier at han forstår kritikken, men sier at de gjør alt de kan for å forbedre seg.

Fra: Per Hynne
Til: Kai Jæger Kristoffersen
Sendt: 10.12.2021 / 13:18
Emne: RE: Angående sugerør og emballasje
Hei, vi forstår at det stilles spørsmåltegn til dette. Målet er å finne bedre løsninger der vi reduserer eller fjerner bruken av plast. Så er det flere faktorer som spiller inn; som hygiene og matsikkerhet, funksjonalitet og tekniske løsninger. Dette er en utfordring for mange mat- og drikkevareaktører som jakter på gode alternativer til beskyttelse av eksempelvis sugerør, skjeer eller gafler som følger med produktene. Dette jobbes intenst med innovasjon på dette området, og vi håper det snart kommer løsninger som gjør at vi kan erstatte plasten.

Får sympati fra Tine

Noen som derimot har klart å pakke sitt papirsugerør inn i nettopp papir, er meieriselskapet Tine.

Emballasjen til sjokomelken kan du kaste i papp- og papiravfallet uten å ofre det en tanke.

Bjørn Malm er leder for bærekraft i Tine, og sier at de ser på de nye reglene som positive, men at det ikke er enkelt å legge om produksjonen uten videre.

– Det er mye arbeid, samt prøving og feiling, før vi har kommet fram til den løsningen vi har nå. Vi har ønsket å redusere forsøplingen av plast så mye som mulig. Plasten rundt sugerøret går fort rett i naturen, så vi tenkte at det var viktig at den også var av papir.

Leder for bærekraft i Tine, Bjørn Malm er fornøyd med det nye sugerøret.

Bjørn Malm viser stolt fram sjokomelken sin.

Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

– Coca-Cola sier det er vanskelig å finne en løsning som fungerer i praksis, er dere enig i dette?

– Det er ikke rett frem å få dette til. At ulike aktører har andre løsninger i en periode kan jeg forstå. Men vi har valgt å jobbe ganske målrettet for at vi skal ha minst mulig plast rundt våre produkter.

Men Malm sier at eventuelle problemer Coca-Cola måtte ha er forståelig.

– Det som har vært vanskelig er å få sugerøret inn i papiret. Det har vi opplevd selv, så om dette er grunnen så har vi full forståelse for det.

Tine sjokomelk med papirsugerør
Kuli drikk med sugerør

EU vurderer regelverket

Det er Miljødirektoratet som er ansvarlig for jobbe med dette regelverket, opp mot EU.

Hege Rooth Olbergsveen, seksjonsleder i miljøgiftavdelingen, sier at nettopp slike engangsprodukter er svært skadelig for naturen.

– Funn ved strandrydding i Europa har vist at 80–85 prosent av funnene av plast. Engangsprodukter utgjør 50 prosent og fiskeriutstyr 27 prosent. Disse produktene er derfor et alvorlig problem i forbindelse med marin forsøpling.

Hege Rooth Olbergsveen, Miljødirektoratet.

Hege Rooth Olbergsveen i Miljødirektoratet.

Foto: EU-delegasjonen

Hun sier at de er kjent med at Coca-Cola jobber for å finne bedre løsninger, slik at emballasjen ikke bidrar til plastforsøpling.

– Det er bra, sier hun.

– Men er dette noe som bør få regelverket til å innskjerpes?

– EU reviderer nå sitt regelverk for emballasje, og vil blant annet skjerpe kravene til design av plastemballasje og fremme ombruk. Norge har spilt inn at det bør komme designkrav som reduserer forsøpling, og vi følger revideringen av regelverket videre.