Hopp til innhold

Widerøe manglet tillatelse – varmet likevel opp hangar med flydrivstoff

Men flyselskapet hevder de har forholdt seg til regelverket.

Et Widerøe-fly har akkurat stoppet på rullebanen på Leknes.

GJENBRUK: Flyselskapet Widerøe har tappet gammelt drivstoff og brukt det til å varme opp en hangar.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Den 2. februar besøkte Bodø kommune en av Widerøes hangarer for å føre tilsyn.

De hadde fått tips om at flyselskapet brukte flydrivstoff til å varme opp hangaren – selv om de ikke hadde tillatelse til det.

Tipset viste seg å stemme, ifølge kommunen.

De siste fire årene har Widerøe totalt brukt 78.279 liter flydrivstoff til oppvarming.

Stortinget har vedtatt at bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger skulle forbys fra 1. januar 2020.

Hensikten med forbudet var å kutte utslipp av klimagasser.

Men flyselskapet Widerøe fikk unntak fra forskriften fram til 31. desember 2021.

28.02.2024: Endret i ordlyden fra «flybensin» til «flydrivstoff», da NRK ble gjort oppmerksom på at dette er to forskjellige ting.

Søkte ikke om forlengelse

I tilsynsrapporten til kommunen slås det fast at Widerøe har brukt flydrivstoff til å varme opp hangaren.

Widerøe viser til forskriften om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.

«Etter at unntak fra forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger utløp den 31. desember 2021, var det ikke tillatt å benytte mineralolje til oppvarming i Langstranda 6. Det ble ikke søkt om forlengelse av unntaket.»

Utdrag fra rapporten

Videre i rapporten forklares det at Widerøe var i ferd med å gå over til fjernvarme.

Forsinkelser gjorde at det ikke var oppe og gikk før sommeren 2022. Samtidig var det ustabilt fram til slutten av 2023.

Porten på hangaren er hyppig brukt. Derfor var det nødvendig å fyre med olje for å holde varmen i bygget.

Til tross for dette ble det ikke søkt om forlengelse av unntaket.

Naturvernforbundet: – Uheldig

Forbud mot bruk av oljefyring til oppvarming har hatt stor effekt, ifølge Miljødirektoratet.

Før forbudet ble innført ble det anslått det kunne redusere utslipp av klimagasser. Faktisk så mye som 85.000 tonn CO₂ i året fram til 2030.

Flere av Widerøes flymaskiner står parkert inne i hangar i Bodø.

I dag blir samtlige av hangarene til Widerøe i Bodø varmet opp med fjernvarme. På bildet ser fly parkert i hangar på grunn av sterk vind.

Foto: Widerøe

Det tilsvarer utslipp fra cirka 42.500 fossilbiler årlig.

Forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming har bidratt til at utslippene fra olje og parafin til oppvarming. Utslippene tilsvarte om lag 0,8 million tonn CO2-ekvivalenter i 2011.

Nå er de tilnærmet borte, ifølge Miljødirektoratet.

Frode Solbakken er leder i Naturvernforbundet Nordland. Han mener Widerøes oljefyring er uheldig.

– Det er sikkert forklaringer på det, men resultatet har ikke vært helt heldig, sier Solbakken.

Frode Solbakken, leder i Naturvernforbundet Nordland

Frode Solbakken sier han har høyere forventninger til Widerøe. – Det her skulle de jo hatt i orden til loven trådde i kraft i 2020.

Foto: Siv Bårdsen

Han mener det er viktig at store selskap som profilerer seg på at de skal være bærekraftige får disse tingene i orden.

– Vi som bor i Nord-Norge kjenner alle sammen Widerøe som et seriøst og godt selskap, så vi forventer litt mer av dem enn det her.

«Dere beskriver at det ikke er en særskilt årsak til at det ikke ble søkt om ny utvidelse av unntak fra forbudet etter 31. desember 2021.»

Utdrag fra rapporten

Ifølge rapporten hadde ikke Widerøe søkt om forlengelse av unntaket, og at det ikke ble gitt noen grunn det.

Widerøe sluttet helt med å bruke flydrivstoff til oppvarming av hangaren i januar i år.

Da hadde det gått om lag 2 år siden dispensasjonen var gått ut.

Miljørådgiver i Bodø kommune, Maria Larsen Seivåg

Miljørådgiver i Bodø kommune, Maria Larsen Seivåg deltok på tilsynet med Widerøe.

Foto: Privat

Fyring med mineralolje ble utfaset før vi varslet tilsyn. Tanken var tømt og rengjort 17. januar i år, sier miljørådgiver Maria Larsen Seivåg i Bodø kommune.

Widerøe slipper å betale overtredelsesgebyr for bruddet, og vil heller ikke bli politianmeldt.

Derfor er saken avsluttet hos oss, sier Seivåg.

Skulle over til fjernvarme

Widerøe mener selv de har hatt loven på sin side.

Lina Lindegaard Carlsen, kommunikasjonsrådgiver i Widerøe, svarer på spørsmål fra NRK:

Hun sier at Widerøe ikke søkte om unntak fordi de har forholdt seg til forskriften.

Forskriften sier at mineralolje kan brukes til å varme opp bygningen hvis det er feil eller skader som gjør at andre varmekilder ikke kan brukes.

Kommunikasjonsrådgiver i Widerøe, Lina Lindegaard Carlsen

Lina Lindegaard Carlsen sier at Widerøe sluttet å bruke flydrivstoff til oppvarming så snart fjernvarmen fungerte som den skulle.

Foto: Widerøe

Den forklaringen kjøper ikke kommunen.

«Etter en gjennomgang av Miljødirektoratets veileder til forskriften har vi, etter samråd med Statsforvalteren i Nordland, kommet frem til at forskriften § 7 tredje ledd ikke kommer til anvendelse i dette tilfellet.»

Utdrag fra rapporten

De sier at Widerøe ikke har tilrettelagt, og mener at forskriften ikke gjelder i deres sak.

«Forbruk av mineralolje i perioden 2022 og 2023 er konsekvens av at driftssetting av fjernvarmeanlegg har tatt lengre tid enn forventet og at anlegget har vært ustabilt frem til slutten av 2023»

Lina Lindegaard Carlsen

Lindegaard Carlsen svarer videre at selskapet forholder seg til reglene for bruk av mineralolje, og at flydrivstoff til oppvarming kun ble brukt som en reserveløsning.

Widerøe har ikke brukt flydrivstoff til oppvarming etter de fikk fjernvarmen til å fungere slik den skal.