NRK Meny
Normal

Volden får ikke foreldreansvaret

En spesiallaget instruks gjør det mulig for Kari Ann Volden å vende hjem med de to tvillingguttene. Men foreldreansvaret får hun ikke.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

I stedet må hun sette sin lit til at Fylkesmannen i Nordland oppnevner henne til barnas verge, i samråd med barnevernet og overformynderiet i hjemkommunen Røst.

Den juridiske statusen til de to ettåringene Mikael og Adrian er uforandret, ifølge statssekretær Henriette Westhrin (SV) i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Se video:

Video Volden og myndighetene

Volden og myndighetene

Overformynderiet kommer inn

– Det innebærer at det kommer to barn til Norge som ingen er tildelt noe formelt foreldreansvar for. Juridisk sett har ikke Kari Ann Volden noen tilknytning til disse barna. Det betyr at nå de kommer til Norge er det overformynderiet som må sørge for at de får oppnevnt en verge i likehet med andre barn som ikke har noen voksne juridiske talspersoner, sier hun til Her og Nå i dag.

Kan det være at saken ikke får noen lykkelig løsning for Kari Ann Volden?

– Det vi nå har gjort er å sørge for å gi innreisepapirer til disse barna. Saken vil deretter bli fulgt opp av Fylkesmannen i Nordland og av Overformynderiet, sier Westrin.

Tar det som det kommer

Kari Ann Volden sier hun først og fremst er glad for at hun og tvillingene kan vende hjem til Norge.

- Så får vi ta det derfra, sa Volden på Dagsnytt 18 på P2 fredag kveld.

Lex Volden

Regjeringen har balet lenge for å finne en løsning på Voldens sak. Til slutt lyktes bestrebelsene – ved hjelp av finjuss og under henvisning til den utenrikspolitiske situasjonen som skal ha oppstått mellom Norge og India.

– Saken har fått stor oppmerksomhet i forholdet mellom Norge og India. På politisk nivå ble norske myndigheter henstilt om å finne en løsning. Det ble da bestemt at det skulle gjøres et unntak, og barna skulle få innreisepapirer, sier statssekretær Henriette Westhrin.

Westhrin avviser at medieinteressen rundt saken har påvirket denne avgjørelsen.

- Men jeg tror alle har ønsket å finne en løsning på en vanskelig sak, og vi er jo glade for at det ender opp slik.

Fant løsningen i utlendingsloven

Utlendingsdirektoratet er instruert av regjeringen til å gi barna innreise- og oppholdstillatelse i Norge. Instruksen er gitt av utenrikspolitiske hensyn, slik utlendingsloven gir hjemmel for.

Norske myndigheter forsøkte først å få barna til Norge som adopterte, men dette initiativet strandet fordi Kari Ann Volden ikke har biologisk forbindelse til guttene. Både egg og sæd kom fra donorer, noe hun ikke var åpen om fra starten av.

– Jeg er veldig glad for at saken er løst på en måte som gjør at barna får komme til Norge. Saken har vært vanskelig for de involverte, men det har den også vært for oss, sier Westhrin.

– Ingen presedens

Regjeringen kjenner ikke til tilsvarende saker, og Westhrin understreker at avgjørelsen ikke innebærer noen liberalisering av regelverket.

– Dette skaper ikke presedens for andre saker. Ingen må tro at man får med seg barn til Norge bare man blir i utlandet lenge nok, sier hun.

Ifølge Westhrin har norske myndigheter nå klargjort hvilke regler som gjelder i Norge overfor indiske myndigheter. Hensikten er å unngå en lignende situasjon i framtiden.

Volden glad for nyheten

Selv fikk Volden beskjeden av sin advokat fredag formiddag, norsk tid.

– Det er fantastiske nyheter. Dette har jeg ventet på i 15 måneder, sier hun til NRK.no.

Også Voldens støttespillere er glade i dag: Se video:

Video Volden kommer hjem

Volden kommer hjem

42-åringen fikk i fjor høst endelig avslag på søknaden om å adoptere de to guttene, som ble født av en surrogatmor i India 24. januar i fjor.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet begrunnet avgjørelsen med at internasjonale konvensjoner og norsk lov skal hindre kjøp og salg av barn samt at denne saken ikke oppfyller vilkårene for å være en adopsjonssak.

Saken er den første i sitt slag i Norge. Den gjeldende adopsjonsloven har ikke regler som direkte regulerer saker om surrogati av denne typen. Det spesielle i Voldens sak er at også eggene kommer fra en donor, og at hun følgelig ikke har noen biologisk tilknytning til tvillingene som hun betrakter som sine egne.