Hopp til innhold

Volden får beholde tvillingene

Kari Ann Volden på Røst har blitt hjelpeverge for de to surrogat-fødte tvillingene som hun fikk i India. Nå ønsker hun ro og fred for seg og guttene.

Kari Ann Volden drar hjem til Røst

FÅR BEHOLDE BARNA: Kari Ann Volden fra Røst blir hjelpeverge for tvillingguttene hun fikk ved hjelp av surrogati.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Det er overformynderiet på Røst som sendte en innstilling til Salten tingrett om at Volden burde bli hjelpeverge, og nå har tingretten vedtatt at Volden skal få det økonomiske og juridiske ansvaret for guttene.

Neste steg blir å søke om adopsjon på nytt, forteller Volden som er glad for dagens vedtak.

– Jeg håper selvfølgelig på at jeg får adoptere. Jeg har ikke finlest vedtaket, men jeg har jo ikke fullverdig status som forelder nå, det er jo derfor det heter hjelpeverge, sier hun.

Født ved hjelp av surrogati

Veien har vært lang for kvinnen som er bosatt på Røst. For snart to år siden startet den vanskelige reisen for både Volden og de to guttene hennes.

Guttene ble født den 24. januar 2010, ved hjelp av en indisk surrogatmor. Saken fikk stor oppmerksomhet hjemme i Norge, og er ofte blitt trukket opp i debatten om de etiske sidene ved surrogati.

Den 7. oktober 2010 fikk Kari Ann Volden et endelig nei fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på søknaden om adopsjon av de to guttene. De to guttene stod da helt statsløse.

Den 15. mars i år kom kontrabeskjeden. Volden og tvillingene fikk likevel komme hjem til Røst.

– Vil ha ro og fred

– Guttene har tatt det veldig fint, og vi har faktisk fått vært i fred, så det har jo vært veldig godt. De må jo finne seg til rette, vi må finne ut av ting, og finne oss til rette her i huset, sier Volden.

De har hatt besøk av venner og gode naboer på Røst. Men 15 måneder i India og et enormt mediepress tar på, nå ønsker Volden å skjerme både seg selv og spesielt guttene.

– Jeg håper at vi kan få fred fra presse og media, for jeg trenger å skjerme guttene nå, avslutter Volden.

Kari Ann Volden på Røst

VIL HA RO: En av grunnene til at Kari Ann Volden bosatte seg på Røst var roen og freden, nå ønsker hun å skjerme guttene sine fra det enorme mediepresset.

Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK