NRK Meny
Normal

Vil droppe anløp langs kysten

- Vi må komme oss ut av avtalen med staten, sier administrerende direktør i Hurtigruten ASA Olav Fjell.

MS Kong Harald

MS Kong Harald.

Foto: Atle Markeng / NRK

Den økonomiske situasjonen i Hurtigruten ASA er forverret i løpet av første halvår i år.

Selskapet har et underskudd på 186 millioner kroner så langt i år, mot 34 millioner første halvår i fjor.

Høy rente og økning i drivstoffprisen er årsaken til det svake resultatet.

- Vi er helt avhengig av å få en annen avtale med myndighetene. Vi kan ikke fortsette å seile med samme mønster som vi har i dag for de pengene vi får i dag, fordi drivstoffet er blitt så mye dyrere, sier administrerende direktør i Hurtigruten ASA Olav Fjell.

Les også: - Dere kan sløyfe hurtigruteanløp

Hurtigruten ASA får statsstøtte. Som takk må selskapet følge et fastsatt seilingsmønster langs norskekysten. Og det koster.

I dag måtte Hurtigruten ASA på nytt legge fram et dystert halvårs resultat. Underskuddet er på 186 millioner kroner mot 34 millioner i fjor, før skatt.

- Det er et veldig dårlig resultat. Og det skyldes jo at oljeprisen har gått veldig høyt, vi har fått veldig høye bunkerskostnader, og vi har en avtale med staten som tilsier at vi skal kjøre samme programmet langs norskekysten uansett. Vi har fått dobbelt så høye finanskostander som tidligere, så det er veldig synd at bunkers- og finanskostnader skal dekke over den fine innsatsen som er gjort i organisasjonen, sier Fjell.

For administrerende direktør Olav Fjell kan skryte av at stadig flere reiser med Hurtigruta. Og drifta i andre kvartal ga et lite overskudd på 26 millioner før skatt. Men det er ikke nok. Hurtigruten må nå selge kollektivdelen av selskapet for å kvitte seg med tyngende gjeld.

- En ny avtale med staten er vi helt avhengig av, sier Fjell.

Tregt salg

Første kvartal i år var underskuddet på hele 215 millioner kroner mot 138 millioner på samme tid i fjor. Konsernsjefenvarslet ved resultatframleggelsen i mai at både buss-, hurtigbåt- og ferjevirksomheten legges ut for salg. Bortsett fra kjernevirksomheten skal ingenting holdes hellig, var signalet i mai.

Tre måneder senere må han oppsummere at salget av virksomheter tar tid. Ifølge konsernsjefen mangler det ikke på interessenter, men felles for alle potensielle kjøpere er at finansiering viser seg å være vanskelig.

- Det tar lengre tid å selge ut enn det ville gjort i et oppgangsmarked. Mange har vært i kontakt med oss. Alle er avhengig av finansiering. Det er tøffe tider i finansmarkedet. Men det viktige for oss er å skaffe oss handlingsrom til å få en fornuftig pris på salgene, sier Fjeld.

Oppsigelser

Nå varsler han å innføre et nytt program for kostnadsreduksjoner som vil føre til oppsigelser. Ut over at selskapets utenlandske salgskontorer vil bli konsolidert inn under selskapets administrasjon i Norge, vil ikke Fjeld gå ut med detaljer.

- Vi vil få færre ansatte både i Norge og i utlandet. Tallene på dette vil vi gå ut med senere når vi er ferdige med den interne prosessen, sier konsernsjefen.

Reforhandler

Selskapet reforhandler nå avtalen med staten. Hurtigruteavtalen gir fram til 2012 årlige inntekter på 250 millioner kroner mot at selskapet driver hurtigruten mellom Bergen og Kirkenes året rundt. Men koster den like mye for selskapet som nå setter selskapet foten ned.

- Vi har bare to valg: Enten må vi få mer penger til å kjøre programmet som i dag, eller vi beholder de pengene vi nå får fra staten og kjører mindre, sier Fjeld.

Han er klar over at staten har et begrenset handlingsrom i forhold til EØS-avtalen og at endringer i avtalen kan bety ny anbudsrunde i hele EØS-området.

Usikkerheten rundt salg av virksomheter gjør at Hurtigruten ASA ikke vil gå ut med prognoser for årsresultatet ut over at det helt sikkert blir underskudd på driften.