Hopp til innhold

Vil stoppe toget mellom nord og sør

Politiker med dramatisk forslag for å få slutt på reindøden på Saltfjellet.

Dyrepåkjørsel på Saltfjellet.

MÅTTE AVLIVES: Søndag 24.januar ble en ny flokk reinsdyr påkjørt av tog på Nordlandsbanen på Saltfjellet. Denne reinen var så skadet at den måtte avlives.

Foto: Olof Anders Kuhmunen

Togene på Nordlandsbanen er drapsmaskiner som har tatt livet av 2.800 elg og 1500 rein i løpet av ti år. Disse dystre tallene gjør Nordlandsbanen til den mest farlige togstrekninga for dyr i hele Europa.

Nå mener stortingspolitiker Ivar Kristiansen (H) at togtrafikken bør stoppes inntil det er funnet en løsning på problemet.

– Jeg er ikke med på at 500-1000 nye elg og rein skal bli drept mens vi venter på at byråkratiet skal bestemme seg, sier stortingsrepresentant Ivar Kristiansen fra Nordland Høyre.

Torsdag ble ti rein påkjørt og drept av toget på Saltfjellet, og flere dyr måtte avlives på grunn av skadene de fikk etter påkjørselen.

På søndag ble på nytt en reinflokk påkjørt - også denne gangen var flere av dyrene i live etter påkjørselen og måtte avlives på stedet.

Les også: Ny reintragedie på Saltfjellet

Les også: Åtte rein drept av toget

Foreslår å stanse togtrafikken

Kristiansen mener dyretragedien er blitt så dramatisk og ukontrollert nå at togtrafikken bør vurderes stanset på Saltfjellet.

– Særlig siden ingen ser ut til å ta ansvar i saken og iverksetter tiltak som kan stanse tragedien. En ny runde med ny reguleringsplan vil ta ett til to år med vanlig tempo, sier Kristiansen.

Derfor tar stortingsrepresentant Ivar Kristiansen fra Høyre nok en gang saken til Stortinget i håp om å få fortgang.

En forferdelig dyretragedie har fått lov å utvikle seg over flere år på Nordlandsbanen, hvor tusenvis av rein og elg er blitt drept på Saltfjellet. Stadig flere føler avmakt over at ingen ser ut til å ta ansvar for dyre tragediene som ikke minst rammer reindriftsnæringen. Nå kan det se ut til at det vil ta ytterligere tid med å få på plass beskyttelsestiltak, fordi en ny reguleringsplan angivelig må på plass.
Vil statsråden øyeblikkelig iverksette tiltak som kan stanse dyremassakren?

Ivar Kristiansen

Fylkesmannen kaller inn til møte

Det er uenighet om hvordan rein-og elgpåkjørsler kan forhindres. Mange forslag er lansert - ett av de er å sette opp gjerder på deler av strekninger langs Nordlandsbanen. Men de involverte partene er foreløpig ikke blitt enige om å sette opp gjerde på Saltfjellet - selv om det ble bevilget penger til dette i 2009.

Men nå kaller fylkesmannen inn til møte.

– Dette er ei vanskelig problemstilling fordi reinen er ulike plasser fra år til år, ut fra at beiteforholdene varierer. Men nå er det satt i gang et arbeid fra Jernbaneverket for å se på tiltak i de verst belastede områdene. Og jeg har tro på at hvis man setter seg ned ilag så kan man få gjort endel ting som reduserer tapene i fremtiden. Og jeg vil tro at når fylkesmannen får til et slikt møte, så vil man finne tiltak som kan virke fra neste vintersesong, sier miljøvernsjef Roar Høgseth hos Fylkesmannen i Nordland.

– Vi sier ja til jernbanegjerde

Miljøvernsjefen sier at de sier ja til jernbanegjerde, men at det stilles betingelser fra fylkesmannen om også å ta hensyn til andre interesser.

– Vi sa ikke nei, vi sa ja, men stilte vilkår om at de måtte gjøre den jobben som den nye naturmangfoldloven krever, nemlig at de skulle vurdere tiltak og tilpasninger som gjorde at de skulle ta vare på andre interesser enn bare reindriftsnæringen. Det samme tror jeg også kommunene vil gjøre - de vil behandle den etter plan-og bygnignsloven, sier Høgseth.

Høgset tror møtet med alle de involverte parter vil finne sted i løpet av en eller to uker.

Passasjer filmet reinpåkjørsler:

Video nsps_upload_2010_1_22_10_45_25_104.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.