Vil slå sammen valgene hvert fjerde år: – Usannsynlig

Eksperter er enige i at det kan være en god idé å slå sammen valgene. Men tror likevel ikke at det vil skje.

Bernt Aardal

Bernt Aardal ser ikke for seg at det blir endringer i dagens valgsystem.

Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

Bernt Aardal sitter i regjeringens valglovutvalg.

Der jobber de med nesten alt som har med valg å gjøre.

Han har fått med seg forslaget til KrF-nestleder Ingelin Noresjø. Hun har tatt til orde for å samle lokalvalg med nasjonale valg.

Det vil gagne de politiske prosessene. Og det vil gi en høyere valgdeltakelse i lokalvalgene, mener hun. Ved stortingsvalget sist stemte 64,6 prosent. Mot 60 prosent i lokalvalget.

Ingelin Noresjø

Ingelin Noresjø er nestleder i KrF.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Bernt Aardal gir støtte til KrF-nestlederen:

– Dette har vært diskutert i valglovutvalget. Det å slå sammen valg vil øke valgdeltakelsen, det er ganske sikkert. Det har man sett i Sverige som gjorde dette for noen år siden.

– Et annet moment er at partiene vil få mer arbeidsro, når det er fire år mellom hvert valg.

Også Asbjørn Røiseland, professor i statsvitenskap ved Nord universitet, tror det å samle valgene vil være bra for demokratiet.

– Ja, det ville antakelig økt valgdeltakelsen ganske mye. Rett og slett fordi det da blir en ordentlig politisk festival hvert fjerde år.

Ble gjort forsøk i 2003

Skeptikere mener på sin side nasjonale saker vil overskygge de lokale sakene hvis vi har lokalvalg samme år som det er stortingsvalg.

Det har man merket konsekvensen av i Sverige, bemerker Røiseland.

– Når det er valgkamp i Sverige nå så er det rikspolitikken det handler om, og i liten grad de lokale sakene.

– Det er gode grunner til å tro at det blir enda mer rikspreg over valgene om man slår sammen, tilføyer Aardal.

Stockholm's

I Sverige gjennomføres lokale valg samtidig som det nasjonale. Her fra Stockholm.

Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

I 2003 ble det gjort et forsøk i Nittedal, som fikk lov å holde lokalvalg helt for seg selv.

Argumentet var at man slik ville få fokus på lokale saker.

– Det klarte man jo. Samtidig viste resultatet at det var veldig lav deltakelse ved valget. Det ble avskrevet som en fiasko, og viser at det er vanskelig med fokus på lokale saker, forteller Asbjørn Røiseland.

Ser poenget

KrF-nestleder Ingelin Noresjø mener nasjonale saker uansett overskygger de lokale per i dag.

– Da synes jeg det argumentet med å holde disse valgene adskilt ikke holder lenger. For man klarer ikke å skape engasjement rundt de lokale sakene likevel.

Røiseland ser poenget.

– Men hvis en samler valgene ville det på en måte være som å gi opp og ha fokus på lokale saker i valgkampen.

Lite trolig at det blir endring

Selv om det finnes gode argumenter for å ha stortingsvalg og lokalvalg samme år, tror verken Røiseland eller Aardal at Norge vil følge i Sveriges spor med det første.

Begge beskriver sannsynligheten som «ganske liten».

– Ingenting tyder på at det er noe politisk flertall for dette i Stortinget. Dette har ikke vært på dagsorden i særlig grad. Men kanskje blir dette et større diskusjonstema fremover.

Asbjørn Røiseland, professor ved Nord universitet.

Asbjørn Røiseland er professor ved Nord universitet.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK