Mener vi bør samle valgene hvert fjerde år: – Årets valgkamp bekreftet nettopp det

Nestlederen i KrF kjøper ikke argumentet om at nasjonale saker vil overskygge de lokale sakene hvis vi har lokalvalg samme år som det er stortingsvalg. – Det gjør de uansett, sier Ingelin Noresjø.

Ingelin Noresjø KrF-landsmøte 2019

Krf-nestleder Ingelin Noresjø tar til orde for å samle lokalvalg med nasjonale valg.

Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

I dag har vi valg hvert andre år. Stortingsvalg og lokalvalg, annethvert år. Altså har vi aldri lokale og nasjonale valg på likt, slik som de blant annet har i Sverige.

Men det mener fylkesråd for næring i Nordland og nestleder i KrF, Ingelin Noresjø, at vi burde.

– Hver eneste valgkamp opplever vi at nasjonale saker tar fokus vekk fra lokale og regionale saker, men i år var det særdeles tydelig, sier Noresjø, og sikter til debatter om bompenger og båtflyktninger.

Dette mener hun tar fokus bort fra viktige lokale saker som blant annet eldreomsorg, skole og barnevern.

De som er uenige med Noresjø argumenterer med at en felles valgkamp mellom nasjonale og lokale partier vil føre til at nasjonale saker i enda større grad overskygger de lokale.

– Men vi ser jo at vi ikke klarer å skape engasjement rundt lokale saker uansett. Det er nettopp dette årets valgkamp bekrefter, og da synes jeg argumentet om å holde de adskilt ikke holder lenger.

Når nasjonale saker får så stor plass i kommune- og fylkestingsvalget, mener hun lokalvalg blitt til en temperaturmåling til den enhver tids sittende regjeringas popularitet.

Best for demokratiet med samla valg

Å samle stortings- og lokalvalg til ett felles valgår vil kunne forhindre at viktige politiske prosesser stopper opp annethvert år, tror Noresjø.

– Det er jo sånn at vi politikere blir litt feige når det nærmer seg valg, så upopulære beslutninger og saker de blir gjerne gjemt bort til etter valget. Ved å ha valg hvert fjerde år får vi mer kontinuitet i prosessene.

Det er og en kjent sak at valgdeltakelsen er høyere når det er stortingsvalg. Dermed håper hun at et samla valg også kan føre til økt deltakelse ved lokalvalgene.

– Ikke minst koster det samfunnet enorme summer å avholde valg, og dette er penger vi kunne brukt på noe annet.

Alt i alt tror hun eventuelle negative konsekvenser ved å samle valgene, er mindre negative enn de positive er positive.

– Jeg vet jeg er i mindretall i eget parti. Men jeg tok det opp på KrFs landsstyremøte på fredag, og jeg kommer til å jobbe videre med dette. Når de får det til i Sverige så burde vi få det til i Norge også.

Mener lokale parti vil tape på samlede valg

I begynnelsen av 70-årene gikk svenskene fra delte til samlede valg. Professor Jan Teorell i statsvitenskap ved Lund Universitet i Sverige mener lokale politiske saker vil kunne oppfattes som mindre viktige ved sammenslåtte valg, enn slik det er i dag.

teorell

Statsviter Jan Teorell mener lokale parti vil kunne tape på en sammenslått valgløsning.

Foto: Lund Universitet

Han mener altså at lokale parti vil kunne tape oppslutning om lokalpolitiske saker, dersom valgene ble samlet.

– At de lokale partiene ville tape på det kan man være sikker på. De nasjonale partiene vil kunne tjene på en sammenslåing av valgene, på bekostning av mer lokale parti, sier han.

Selv om det er vanskelig å gi et godt svar, tror Teorell at de lokale politiske sakene ved en sammenslåing vil bli mindre synlige enn før, dersom det ikke er lokale saker med interesse på et nasjonalt nivå.