Hopp til innhold

Vil skyte fredet dyreart – for å berge en annen fredet dyreart

Midt i Vegaøyan verdensarvområde forsyner en voksende oterbestand seg grovt av hekkende ærfugl i dunværene. Men hva gjør man når begge dyrearter er fredet?

11. januar. Oter. Løvøya.

Ærfuglvokterne i Vegaøyan verdensarvområde på Helgeland er bekymret over en stadig økende oterbestand.

Foto: Stian Holmen

CO₂ i atmosfæren
419 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

Siden 1982 har oteren vært totalfredet i Norge, men nå truer rovdyret ærfuglbestanden på Vega på Helgelandskysten i Nordland. Det gjør at ærfuglvokterne, som passer på bestanden, er fortvilte.

Både mink, havørn, hubro , stormåker, ravn og kråke plyndrer reir og spiser ærfuglunger.

Men i fjor drepte og jaget oter store mengder ærfugl midt i UNESCOs verdensarvområde på Vega. Fuglevoktere synes det er grusomt å se på at en tusenårig tradisjon blir rasert.

– Jeg frykter at det samme skal skje igjen i år, at området her skal bli helt rasert. I fjor ble 80 prosent drept eller skremt bort, og på to kvelder ble ti dyr skutt, sier John Karlsen, ærfuglvokter på Vega.

John Karlsen

John Karlsen har vært ærfuglvokter i Muddvær på Vega i nærmere 20 år.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Må gjøres noe nå

Vega har siden 2004 stått på UNESCOs liste over verdens viktigste natur- og kulturarvsteder. En av begrunnelsene er nettopp ærfuglen og den historiske dunværtradisjonen.

I høst ble også ærfuglen kåret til fylkesfugl i Nordland. Karlsen, som har vært ærfuglvokter i Muddvær på Vega i nærmere 20 år, mener man er avhengig av å ta tak i dette nå dersom man ønsker å berge bestanden på øya.

Ærfugl tatt av mink på Vega

Ærfuglen sliter i verdensarvområdet, ifølge Norsk institutt for naturforskning. Disse ble drept av mink, men flere turister, havbruk og klimaendringer kan gi ærfuglen i Vegaøyan nye utfordringer.

Foto: Brynjar Harsvik

– Det må tas tak i før årets rugesesong starter. Dersom man får tatt ut oteren, er det kanskje mulig at det går an å få opp ærfuglbestanden igjen.

– Fôres opp til otermat

Oteren er rødlistet. Derfor gir Fylkesmannen begrenset med fellingstillatelser på dyret årlig.

Det er en håpløs avgjørelse, mener jegerne. De mener Fylkesmannen er i ferd med å ødelegge fuglereservatene i verdensarvområdet.

– Jeg ser eldre damer i 70-årene som gråter med halvdød ærfugl i hendene. Det er en massakre. Jeg forstår godt at de ikke orker å fôre opp fuglene til otermat, sier jeger Brynjar Harsvik, som verdensarvstiftelsen har leid inn til å jakte mink og oter.

Christian Steel, Sabima

Generalsekretær Christian Steel i Sabima.

Foto: Sabima

Miljøorganisasjonen Sabima jobber for å stanse tapet av naturmangfold. Generalsekretær Christian Steel mener naturen må få gå sin gang.

– At fugler og dyr spiser hverandre er en helt naturlig del av økosystemet. Oter spiser ærfugl og slik skal det være i naturen. Så kan vi kanskje mislike det, men da må vi eventuelt heller se på de grunnleggende årsakene til at noen arter går veldig tilbake.

Frykter for verdensarvstatusen

Både jeger Brynjar Harsvik og Vega-ordfører frykter at verdensarvstatusen kan forsvinne dersom dunværene blir borte.

– Utviklingen er skremmende. Oter er en stor trussel mot verdensarvstatusen. Vi må få en skikkelig bestandskartlegging over hvor mye oter det er. Vi registrerer at det er oter alt, og de har heller ingen naturlige fiender, sier ordfører Andre Møller (Ap).

Tore Vatne

Tore Vatne er seksjonsleder ved miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Får bare skyte fem otere

Men hos Fylkesmannen mener de at dagens løsning med begrensede fellingstillatelser er god nok.

– Vi har gitt en betinget kvote på fem otere til verdensarvstiftelsen på Vega. Hvis det oppstår store problemer med at oteren forsyner seg av fuglene, kan de felle innenfor kvoten på fem oter.

– I fjor ga vi en ekstrakvote på fem ekstra dyr fordi det oppstod store tap, mens det året før ikke var problemer. Da brukte de ikke kvoten. Dette er en målrettet måte å løse problemet på som vi har stor sans for, sier seksjonsleder Tore Vatne.

Ærfugl

I dunværene i Vega kommune har øyfolket i mer enn 1000 år passet på at fuglen fikk den nødvendige ro til å slå seg ned og sørget for at verken rovfugl eller firbente skapninger fikk rane reirene.

Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

NRK rekrutterer for tida deltakere til prosjektet Hele Norge snakker, der folk kan bli koblet sammen med noen de er uenige med. 25. mai skal par snakke sammen på arrangementer rundt om i landet. Hvis du vil delta, kan du svare på spørsmålet under for å begynne påmeldingen: