– Av og til kommer man rett og slett for sent

– Det er en kontinuerlig kamp mot mink i verdensarvområdet. For disse tre ærfuglene ble det for seint denne gangen. Men heldigvis fikk vi tatt ut minken før den fikk gjort enda større skade, sier jeger Brynjar Harsvik.

Æefugl tatt av mink på Vega

TATT AV MINK: Minken som kom svømmende til Floværet i Vega klarte å drepe tre ærfugl før

Foto: Brynjar Harsvik

På øyene i Vega var minken nær ved å ta knekken på bestanden av ærfugl. Da ble det startet jakt i verdensarvområdet, noe som har gitt resultater. De siste 15 årene er antall fugler tidoblet.

Mink herjer i ærfuglbestanden på Vega

Ut fra nakkebittene på de døde ærfuglene, kunne jegerne raskt konstatere at minken har vært på ferde.

Foto: Brynjar Harsvik

– Men kampen mot kystens «massemorder» er på ingen måte vunnet. Det er en kontinuerlig prosess. En mink kan rasere et helt dunvær på noen dager, sier jeger Brynjar Harsvik.

Opp mot 100 hekkende ærfugl ligger nå på reirene sine i Floværet i Vega, som siden 2004 har stått på UNESCOs liste over verdens viktigste natur- og kulturarvsteder. En av begrunnelsene var nettopp dunværtradisjonen.

– Så langt i år har de fått ruge i fred. Vi var på en runde i dunværene i vår, og tok ut mink, men de er gode svømmere, så man har ingen garanti, sier minkjeger Brynjar Harsvik.

Da han fikk beskjed fra ærfuglvokteren på øya om at tre hekkende ærfugler var funnet døde, tok han og jaktkollega Torbjørn Hansen med hundene sine og dro ut til Floværet i båt.

– Ved å studere nakkebittene, var det ingen tvil om at det hadde vært mink på ferde.

Mink skutt etter ærfugldrap på Vega

Foxterrierne Tassi og Atilla sjekker den døde minken de hjalp til med å lokalisere.

Foto: Brynjar Harsvik

De spesialtrente hundene kom raskt på sporet av synderen. Den hadde søkt tilflukt i ei steinur på motsatt side av øya. Her ble den jaget ut og skutt.

– Det er drapsmaskiner. Minken nøyer seg ikke med å drepe en fugl, men går raskt videre til den neste.

Egg og duntradisjon

I dunværene i Vega kommune har øyfolket i mer enn 1000 år passet på at fuglen fikk den nødvendige ro til å slå seg ned og sørget for at verken rovfugl eller firbente skapninger fikk rane reirene.

Til gjengjeld fikk de dun når dyrene forlater reiret med ungene sine. Da befolkningen flyttet fra øyene fra 60-tallet, gikk ærfuglbestanden tilbake. På 80-90-tallet herjet mink i de fleste av de gamle dunværene og bare et fåtall ærfugl lå i husene og reirene som øyværingene bygde til dem.

Ærfugl, Vega

På øyene i Vega har man i mange generasjoner jobbet med ærfugl. Men da befolkningen begynte å flytte fra øyene på 60-tallet, gikk bestanden kraftig tilbake.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Etter verdensarvstatusen har tradisjonen blitt tatt opp på stadig flere øyer.

– Vi startet med å bekjempe minken systematisk i 2002. Siden da har det blitt felt et firesifret antall dyr. Å opprettholde ærfugltradisjonen er imidlertid hardt arbeid og krever stor årvåkenhet, sier Harsvik, som verdensarvstiftelsen har leid inn til å jakte mink.

På øyene i Vega har man i mange generasjoner jobbet med ærfugl. Men da befolkningen begynte å flytte fra øyene på 60-tallet, gikk bestanden kraftig tilbake.

På 80- og 90-tallet herjet mink i de fleste av de gamle dunværene, og bare et fåtall ærfugl lå i husene og reisene som øyværingene bygde til dem.

– En tragedie for kysten, og umulig å bli kvitt

Allerede på 1920-tallet advarte forskere mot å innføre et fremmed rovdyr i norsk natur. Og de fikk rett. På nær 100 år har minken spredd seg i stort antall til hele landet. – En tragedie, mener naturforskere.

– Minken er en skikkelig effektiv predator som gjør stor skade på fuglelivet. Minken som har kolonisert hele Fastlands-Norge i dag er genetisk svært robust, og nærmest umulig å bli kvitt. Minken er et klassisk eksempel på at å ta inn et rovpattedyr hvor det ikke hører hjemme kan får meget alvorlige følger, sier vitenskapelig rådgiver Kjetil Bevanger ved Norsk institutt for naturforsking.

Hvert år blir det skutt om lag 5.500 villmink i Norge. Norske myndigheter bruker om lag 100.000 kroner i året på organisert fangst.

Fra Ut på tur - Helgeland