Jakt på mink har flerdoblet bestanden av ærfugl

På øyene i Vega var minken nær ved å ta knekken på bestanden av ærfugl. Da ble det startet jakt i verdensarvområdet, noe som har gitt resultater.

Ærfugl, Vega

Mange i Vega har i lang tid jobbet for å ta vare på ærfuglen.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

På øyene i Vega har man i mange generasjoner jobbet med ærfugl. Men da befolkningen begynte å flytte fra øyene på 60-tallet, gikk bestanden kraftig tilbake.

På 80- og 90-tallet herjet mink i de fleste av de gamle dunværene, og bare et fåtall ærfugl lå i husene og reisene som øyværingene bygde til dem.

Men nå har jakt på mink økt bestanden betraktelig, forteller jeger Brynjar Harsvik.

– Vi startet med å bekjempe minken systematisk i 2002. Siden da har det blitt felt et firesifret antall dyr, forteller Harsvik til NRK.

En av dem som er glad for det, er Margit Lande.

– Jeg syns det er viktig at vi tar vare på ærfuglen. I 1999 da jeg begynte hadde jeg 14 ærfugl. I dag har jeg 185, sier hun.

Viktig tradisjon

For henne og mange andre øyværinger er det sterke tradisjoner knyttet til ærfuglen. Hver vår ordner såkalte fuglevoktere hus og reir. Det gjør de for å bidra til å ta vare på bestanden. Til gjengjeld får de dun når dyrene forlater reiret med ungene sine.

Å samle dun fra ærfuglreir er for øvrig en svært gammel næring langs kysten i Norge. FN-organisasjonen UNESCO satte Vega på sin liste over verdens viktigste natur- og kulturarv-steder i 2004, og en av begrunnelsene var nettopp dunværtradisjonen, forteller daglig leder Rita Johansen i Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv.

Rundt år 2000 hadde vi mellom 300 og 400 hekkende par. I dag er tallet mellom 1400 og 1500, forklarer hun.

Johansen forteller at det ikke bare er minkjakta som har bidratt til at bestanden har blitt sterkere. Jobben som fuglevokterne har gjort over årenes løp har også vært viktig.

– Etter at området fikk verdensarvstatus, har mange jobbet intensivt med å røkte bestanden. Hver vår er mellom 150 og 200 personer involvert i dette arbeidet.

Lånan/Vega/Nordland På dunværet, Lånan, har Ærfuglbestanden tatt seg opp og det er flere hekkinger enn før. Det betyr mer dun for de dunsankerne. Foto: Øyvind Nordahl Næss/VG

På dunværet Lånan har ærfuglbestanden tatt seg opp. Det betyr mer dun for dunsankerne.

Foto: Scanpix

Jakter mink

Miljøvernsjef hos fylkesmannen i Nordland, Roar Høgset, forteller at mink er én av flere fremmede arter som egentlig ikke hører hjemme i naturen vår, og som har gjort mye ugagn langs kysten.

– Minken er innført av mennesker, og da har vi også et ansvar for fjerne den. Nå pågår det minkfangst i Svellingsflaket, Karlsøyvær og Holmholmen i Rana – for å nevne noen. Det er for å beskytte ikke bare ærfuglen, men også andre arter som skarv og tærne, sier Høgset.

Fra Ut på tur - Helgeland