Frp vil gi barna større trygghet

Fremskrittspartiet i Nordland vil kreve ny vandelsattest hvert tredje år for ansatte som jobber med barn.

Barnehagebarn

VIL GI BARNA STØRRE TRYGGHET: Frp i Nordland ønsker at ansatte i barnehager, skole og i kulturskoler.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Årsmøtet i Fremskrittspartiet i Nordland krever politi- eller vandelsattest hvert tredje år for alle som arbeider i skoler, barnehager, SFO og kulturskoler.

Dette skal hindre overgrep, men Utdanningsforbundet mener dette skaper mer byråkrati.

Altfor lite kontroll

Politiattest

Frp vil at ansatte i barnehage, skole og kulturskole skal levere politiattest hvert tredje år.

Foto: Grafikk:Kari Løberg Skår / NRK

Johnny Guldbrandsen i Bodø FrP slår et slag for barnas trygghet og vil derfor innføre strengere regler for dem som jobber med ungene.

– Sånn som det er nå så kan du starte i skoleverket, i kulturskolen eller i barnehage som 18-19- eller 20åring og levere vandelsattest da. Så kan du jobbe til du blir seksti år, sier Johnny Gulbrandsen i Bodø Frp.

Kan flytte rundt

Guldbrandsen mener dette forslaget også vil være bra for de ansatte i barnehager, skoler og SFO. For en "livslang" vandelsattest er ikke godt nok.

– Om det er noen som har uærlige hensikter så kan de flytte rundt. Dette vil vi gjøre noe med, framholder Gulbrandsen.

Arbeidsgiverens ansvar

Nestlederen i Utdanningsforbundet i Nordland, Rolf Solvoll, støtter intensjonen i forslaget. Men han mener fornyelse av attester hvert tredje år er byråkratisk og vil overbelaste politiet.

– Hvis det er en arbeidstaker som er i funksjon, så er det arbeidsgiveren som er forpliktet til umiddelbart å fjerne vedkommende fra sin stilling. Og det skjer i Nordland år om annet, det får vi melding om.

Fagforeninga veileder

Solvoll forteller at Utdanningsforbundet har en rolle her.

– Vi er med på å veilede folk ut av stilling når det er nødvendig.

Så her slår Frp inn åpne dører?

Ja, det kan du godt si.

Ekstra sikkerhet

På Barnas Hus i Bodø slapper ungene av etter en hektisk formiddag utendørs. Det er tid for ei lesestund før formiddagsluren.

Frp vil at dem som jobber her og andre steder der barn ferdes, skal levere vandels-eller politiattest hvert tredje år.

Inger Lise Osbakk. en av de ansatte på Barnas Hus, synes FrP har et godt forslag.

– Kanskje det hadde vært bra. Som en ekstra sikkerhet, sier Osbakk.