Vil ha våpenregister til Mosjøen

Nordland Arbeiderparti foreslår at Nasjonalt senter for våpenforvaltning legges til Mosjøen. – Det er svært positivt at Nordland politidistrikt har valgt å etablere en ny forvaltningsenhet for våpen, førerkort og vaktvirksomhet i Mosjøen. Dette bør det nå bygges videre på, og et nasjonalt våpenregister vil være et viktig neste steg, sier Bjørnar Skjæran, leder i Nordland Arbeiderparti.