NRK Meny

Vil ha våpenregister til Mosjøen

Nordland Arbeiderparti foreslår at Nasjonalt senter for våpenforvaltning legges til Mosjøen. – Det er svært positivt at Nordland politidistrikt har valgt å etablere en ny forvaltningsenhet for våpen, førerkort og vaktvirksomhet i Mosjøen. Dette bør det nå bygges videre på, og et nasjonalt våpenregister vil være et viktig neste steg, sier Bjørnar Skjæran, leder i Nordland Arbeiderparti.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.