Hopp til innhold

Vil ha omkamp om blyhagl

Ny forskning viser at kongeørn forgiftes av jegernes blyammunisjon. Nå ber Norsk Ornitologisk Forening det nye Stortinget ta saka opp på nytt.

Kongeørn

Kongeørn får i seg bly ved å spise slakterester eller skadeskutte dyr, viser en svensk studie. – Sjøl små mengder med bly påvirker flygeevnen og atferden deres, sier Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening.

Foto: Kjartan Trana / NRK

I 2015 opphevet Stortinget totalforbundet mot blyammunisjon. Flertallet besto av regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, med støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Nå vil Norsk Ornitologisk Forening (NOF) ha omkamp. Organisasjonen peker på en svensk studie publisert tidligere i år, som viser at kongeørn får i seg bly ved å spise slakterester eller skadeskutte dyr som inneholder fragmenter fra blyholdige kuler eller hagl.

Naturvernrådgiver i NOF, Martin Eggen ber det nye Stortinget ta affære.

– Vi har et håp om det. Nye rapporter viser at dette er et omfattende problem blant annet for rovfugler som får i seg bly. Miljødirektoratet og andre faginstanser anbefalte å ikke tillate blyammunisjon for småvilt da saka sist var oppe til debatt.

martin eggen

Naturvernrådgiver i NOF, Martin Eggen mener de faglige argumentene for å forby blyhagl er på plass og at politikerne må lytte til dem.

Foto: Norsk Ornitologisk Forening

Det er i dag tillatt å jakte med blyammunisjon på blant annet rype og skogsfugl, kråkefugler, storskarv, rødrev, rådyr og elg i Norge.

Flyr dårligere og øker dødeligheten

Ifølge den svenske studien indikerer blyinnholdet i leveren hos døde kongeørner at selv lave blynivåer kan øke dødeligheten hos ørnene. Videre påvirker blyinnholdet adferd og dermed overlevelse. Kongeørner med høye blyverdier fløy mindre og lavere enn ørner med lave blyverdier.

Ifølge NOF har det lenge vært kjent at predatorer blir blyforgiftet ved at byttedyrene som spises inneholder bly. I den svenske studien ble det vist at blyinnholdet hos ørnene økte i takt med forløpet av elgjakten, en periode der mange kongeørner er åtseletere.

– Blyhagl sikrer dyreetisk god jakt

– Grunnen til at vi opphevet forbudet mot bruk av blyhagl i 2015, er for å sikre dyreetisk god jakt ved å sikre rask avliving av viltet, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide.

Espen Barth Eide

– Arbeiderpartiet mener det er viktig med kunnskap om erfaringene etter at blyhagl forbudet ble opphevet, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide.

Foto: NRK

Blyhagl skal være mer treffsikker enn annen ammunisjon, i tillegg til å ha lavere rikosjettfare og dermed sørge for en tryggere jakt.

Likevel synes Barth Eide, som også er første nestleder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, at resultatet på den svenske studien er alvorlig.

– Norge og Sverige har tilnærmet likt regelverk for bruk av blyammunisjon. Da er det grunn til å tro at dette kan være tilfelle på norsk kongeørn også.

Vil be om oppfølging i Norge

I 2014 ba Energi- og miljøkomiteen regjeringen om å følge utviklingen og virkningene av blyhagl.

Barth Eide mener det er viktig at helse og miljø blir ivaretatt både for dyr og mennesker, og forventer at vedtaket blir fulgt opp.

– Jeg vil be klima- og miljøminister Vidar Helgesen om en oppdatering på situasjonen i Norge.