Vil ha økt kunnskap om plastavfall

Plastforsøpling bør bli en del av sikkerhetsopplæringen for fiskere og sjøfolk. Det er ett av 17 tiltak som foreslås i en rapport fra Nordlandsforskning og kompetanseselskapet Salt, der målet er å øke kunnskapen om plastavfall fra sjømatnæringen.

plastflak
Foto: Bo Eide