Hopp til innhold

Gilbert får beskjed om å drømme videre

Mads Gilbert vil ha fødeavling i Lofoten. «Drøm videre», svarer lederen for regionalt råd for fødselsomsorg.

Mads Gilbert

– Folk i distriktene har samme rettigheter til trygghet og beredskap som de som bor i byene, sier Mads Gilbert.

Foto: John Inge Johansen / NRK

I dag arrangeres nasjonale føde- og lokalsykehuskonferansen på Leknes.

Konferansen er fulltegnet med over 200 deltakere. Her er alt fra leger og jordmødre til nybakte foreldre og lokalpolitikere.

Nasjonale politikere har ikke prioritert konferansen, og statssekretær Robin Martin Kåss representerer regjeringen.

Ren fødestue eller fødeavdeling?

Skal fødetilbudet graderes opp eller ned, er i bunn og grunn den eneste debatten som har noen hensikt å ta i dagens konferanse.

Det er gjort et nasjonalt vedtak om at fødselsomsorgen i Norge skal operere på tre nivåer: kvinneklinikk, fødeavdeling eller fødestue.

I dag ligger Nordlandssykehuset Lofoten i et mellomsjikt mellom de to siste konstruksjonene med det som kalles en forsterket fødestue. Nå står framtida mellom å bli en ren fødestue eller en fødeavdeling.

«Dream on»

Å bli oppgradert til en fødeavdeling med det antall fødsler som er i Lofoten i dag er ren ønsketenkning fra innbyggernes side.

– Vi må forholde oss til kvalitetskravene som kommer, sa Martin Grønberg som er leder for regionalt råd for fødselsomsorg.

– Vi fikk sterke signaler på at forsterkede fødestuer skulle avvikles og fagrådet i Helse Nord har nå sendt på høring den konklusjonen som er kommet. De strukturelle endringene er nødvendig for å oppfylle kvalitetskravene - og ut over disse vil man ha en full fødeavdeling i Lofoten? «Dream on», sa Grønberg.

(artikkelen fortsetter under)

Kamp om fødeavdeling i Lofoten

Konferansen er fulltegnet med over 200 deltakere. Her er alt fra leger og jordmødre til nybakte foreldre og lokalpolitikere.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Samme rettigheter

Flere av deltakerne på konferansen mener at det er mer enn viktig å få etablert ENTEN ett unntak om tredelingen av institusjonene, slik at en forsterket fødestue kan opprettholdes.

Dersom dette blir for dårlig ut fra kvalitetskravene, må konsekvensen bli at tilbudet oppgraderes til fødeavdeling.

En av de som også taler for dette, er Mats Gilbert som er moderator for konferansen.

– Folk i distriktene har samme rettigheter til trygghet og beredskap som de som bor i byene, sa Gilbert.

– Lokalsykehusene må få mer stabil bemanning og komme seg vekk fra vikarstafetter. En ting som kan gjøres, er å flytte planlagte operasjoner ut fra de store og til lokalsykehusene. Dette vil være med på å lokke sykepleiere og leger til lokalsykehusene. Vi må ha sterke lokalsykehus, sa Gilbert.

Et unntak

Jonny Finstad som er ordfører i Vestvågøy framholder at kampen for lokalsykehusene starter på grasrotplan, og at det er det som har berget mye av det tilbudet som man har nå i dag.

– Selv om sykehusledelsen ikke er på linje med oss i våre ønsker for framtida på fødeavdelinga, vet vi at vi må fortsette kampen for å ha et best mulig tilbud. Vi er ett unntaksområde, både geografisk og med hensyn til avstander. Det er dager da veiene er stengt og flyene ikke kommer ned. Vi vet hvordan denne virkeligheten er og den må kunne gi grunnlag for en annen organisering, sier Finstad.