Redaktør oppfordrer til sengekos

Fødetilbudet i Lofoten henger i en tynn tråd, men redaktøren i Lofotposten har en løsning som vil bevare, og kanskje til og med uvide dagens tilbud. Men det krever en viss egeninnsats.

Lille nyfødte Emil Larsen

FØDT PÅ GRAVDAL: Lille Emil Larsen ble født på Gravdal sykehus i 2010, mens det enda var forsterket fødestue.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Elsk for fullverdig fødeavdeling, er budskapet, sier redaktør Jan Eivind Fredly i Lofotposten.

Fødetilbudet i Lofoten har vært i stadig endring, og nå vil Helse Nord at kvinner i Lofoten skal dra til Stokmarknes dersom det er risiko for at fødselen ikke skjer helt av seg selv uten komplikasjoner.

Men folket i Lofoten er ikke fornøyd med denne løsningen.

– Tanken bak er at det er en følelse av at nå har vi prøvd alt, vi har argumentert, og vi har møtt de ulike forslagene med motargumenter fra Lofoten. Og så kommer vi til et punkt der det meste er prøvd, og da er det bare en ting å gjøre og det er å hoppe til køys, sier Fredly.

Protesterer mot at fødende må til Stokmarknes

Det er nye nasjonale kriterier for fødeselsomsorgen som er bakgrunnen for at Nordlandssykehuset nå sender fødende i Lofoten til fødeavdelinga på Stokmarknes istedet for til fødeklinikken i Bodø.

I Gravdal har de jordmorstyrt fødestue, og hvis det er risiko for komplikasjoner skal den fødende sendes til Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes.

Vil ha fødeavdeling

Det er antallet nyfødte som avgjørblant annet hvilket fødetilbud de enkelte steder har. Tidligere hadde Lofoten en forsterket fødestue, men kvalitetskravene til fødetilbud gjør at Lofoten nå må sende flere fødende til Stokmarknes eller Bodø.

Men redaktøren i Lofotposten mener det ike er så mye som skal til.

Redaktør Jan Eivind Fredly

Redaktør Jan Eivind Fredly i Lofotpsoten.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Når vi sammenligner med Narvik, min fødeby, og de fødseltallene de har der, så er ikke det urealistisk å nå for oss i Lofoten. Og der har de fødeavdeling, sier Fredly.

Ved sykehuset i Narvik ble det født 248 barn i 2011, i Gravdal 122 og i Vesterålen 297, ifølge tall fra Helse Nord.

Fem keisersnitt på et halvt år

Siden 1.oktober 2011 er det utført fem keisersnitt ved Nordlandssykehuset i Gravdal. Disse er såkalte katastrofesnitt, som til forskjell fra nødkeisersnitt handler om hvor mye tid legene har på seg, skriver Lofotposten.

Ved et nødkeisersnitt kan legene forberede seg, mens det er mindre tid til det ved et katastrofesnitt. Og det er ikke ønskelig fordi det innbærer økt risiko, sier anestesisykepleier og tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, Bjørnar Grav, til Lofotposten.


Folkemøte om fødetilbud

Redaktøren i Lofotposten mener dette er en sak som er svært viktig for Lofotens framtid.

– Alle som føler seg kallet skal bare hive seg rundt. Aktivitet avler aktivitet sies det i mange sammenhenger. Og hvis dette også gjelder i forplantningslæren, så vil vi jo legge grunnlaget for fødeavdelingen i overskuelig framtid, sier Fredly.

Tirsdag kveld er det folkemøte i Svolvær om fødetilbudet i Lofoten.