Hopp til innhold

Vil ha enda mindre fiske på denne «pensjonisten»

Bestanden av uer har nådd nok et bunnpunkt og fisken blir bare eldre og eldre. Nå foreslår forskerne strengere reguleringer og slutt på fritidsfiske.

Uer

Helt siden 1990-tallet har bestanden av uer gått kontinuerlig ned. Nå er bestanden på et bunnivå og forskere vil stramme inn allerede strenge reguleringer.

Foto: Tollvesenet

– Situasjonen for vanlig uer nå er alvorlig. Derfor ser vi ikke noen annen utvei enn at vi må begrense uttaket ytterligere, advarer Kjell Nedreaas.

Han er forsker ved Havforskningsinstituttet og svært bekymret for den røde fiskens fremtid. De siste 20 årene har nemlig pilen pekt kun én vei for ueren.

Kjell Nedreaas

– Vi ser at dagens reguleringer ikke gir tegn til bedring, sier forsker Kjell Nedreaas ved Havforskningsinstituttet.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Nå er bestanden rekordlav, viser en ny statusrapport fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES) basert på oppdaterte tall fra 2015. Fremtiden ser heller ikke lys ut - det er ingen nyrekruttering som kommer inn i den fiskbare bestanden.

Faktisk fanges det fem ganger mer uer enn anbefalt, forklarer Nedreaas, som ikke er i tvil om at allerede strenge reguleringer må strammes enda mer inn.

– Vi ser at det ikke er tegn til bedring, selv med dagens reguleringer. Derfor må vi dessverre vurdere om det må innskjerpes enda mer, selv om fiskerinæringen er kritisk.

Slutt på fritidsfiske?

I dag er det kun såkalt bifangst av uer som er tillatt, og ikke direkte fiske. Det vil si at fiskerne egentlig er ute etter annen type fisk, men samtidig får uer i samme fangsten.

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen

Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag mener reguleringen av uer allerede er streng nok i dag.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Bifangstprosenten, som regulerer hvor mye av denne type fangst du faktisk får lov til å ta opp og omsette, varierer fra ti prosent i uka i enkelte sesonger og opp mot tretti andre perioder.

– Det er uunngåelig at bifangst forekommer, og den må selvsagt tas vare på. Samtidig må nok den prosenten strammes inn, sier forskeren.

Når det gjelder fritidsfiske av uer er det derimot ingen begrensinger. Men nå vil forskerne ha nullfiske.

– I ytterste konsekvens må det bli slutt på fritidsfiske av denne arten i sommermånedene. Vi vet at vanlig uer er populært, men burde hatt en bedre oversikt over hvor mye som tas opp av fritidsfiskere, for det mangler vi i dag.

Fiskarlaget: – Vil få store konsekvenser

Forslaget om innskjerpet bifangstprosent blir møtt med hoderysting i Norges Fiskarlag. De har tidligere uttalt seg kritisk til dagens reguleringer. (ekstern lenke)

– Det vil få store konsekvenser for mange kystsamfunn i landet. Uer er veldig etterspurt og betalingen god. Dessuten kan dette gjøre det enda vanskeligere å drive fiskeri på andre arter, utdyper leder Kjell Ingebrigtsen overfor NRK.

Han understreker at ingen fisker direkte etter uer, men at den ofte dukker opp i fangsten likevel.

– Vi mener dagens regulering fungerer og at det er grenser for hvor strenge reguleringer vi kan ha, sier Ingebrigtsen og påpeker at også de er bekymret for ueren.

– Men vi må ta tiden til hjelp, for det tar tid.

Uer

Ifølge Havforskningsinstituttet viser fiskernes fangst at ueren blir eldre og eldre for hvert år. Dermed er det lite nyrekruttering som kommer inn i den fiskbare bestanden.

Foto: Havforskingsinstituttet