NRK Meny

Vil forby tungolje i Arktis

EU vurderer å forby tungolje som drivstoff for skipstrafikken i arktiske farvann. Det vil ifølge Barents Observer øke kostnadene dramatisk fordi alternativt drivstoff er mye dyrere. Bakgrunnen for å vurdere forbud er hensynet til miljøet. Tungolje fører til mer skadelig utslipp og et havari med utslipp vil få store konsekvenser for livet i sjøen.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.