Vil forby tungolje i Arktis

EU vurderer å forby tungolje som drivstoff for skipstrafikken i arktiske farvann. Det vil ifølge Barents Observer øke kostnadene dramatisk fordi alternativt drivstoff er mye dyrere. Bakgrunnen for å vurdere forbud er hensynet til miljøet. Tungolje fører til mer skadelig utslipp og et havari med utslipp vil få store konsekvenser for livet i sjøen.