Vil følge pengestrømmene

Kredittilsynet krever å få vite hvor Terra-Gruppen har gjort av pengene de tjente på salget til Terra-kommunene.

Kredittilsynet

KREVER INNSIKT: Kredittilsynet krever å få vite hvor pengene Terra-Gruppen har tjent er blitt av.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Salget av tvilsomme finansprodukter til åtte kommuner skal ha gitt Terra en inntjening på 120 millioner kroner. Kommunene jakter nå på disse pengene og har bedt Kredittilsynet slå kloa i dem, skriver NA24.

Krever innsyn

Kredittilsynet vurderer nå om de skal gå til såkalt vinningsavståelse mot Terra-Gruppen, det vil si at morselskapet må ta ansvar for datterselskapets økonomiske disposisjoner.

Les også: Terragruppen kan holdes ansvarlig

Tilsynet har skrevet et brev til sparebankalliansen, der de ber om å få en oversikt over hvem som har mottatt penger etter salget av finansprodukter til de åtte kommunene.

Må vise alt

"Det bes særskilt opplyst hvilke selskaper eller personer som gjennom konsernbidrag, utbytte, bonusutbetalinger, eller annet har mottatt utbetalinger som kan sies å stamme fra inntekter (honorarer e.l) ervervet som følge av kommunenes investeringer. Videre bes opplyst størrelsen på disse utbetalingene.", skriver tilsynet i brevet til Terra-Gruppen.

Kommunene som har kjøpt finansproduktene, har krevd minst 150 millioner kroner fra Terra-Gruppen. Morselskapet har tatt ut penger i konsernbidrag og aksjeutbytte fra datterselskapet, meglerhuset Terra Securities.

-Kommunene ansvarlig

Stein Ole Larsen

Konsernsjef Stein Ole Larsen mener ansvaret ligger hos datterselskapet Terra Securities.

Foto: NRK

Onsdag denne uken møttes ordførerne og Terra-Gruppen i Oslo, men kommunene fikk bare en kald skulder fra Terra. Konsernsjef Stein Ole Larsen i Terra-Gruppen var etter møtet helt klar i sine synspunkter.

- Kommunene ønsker ytterligere dialog, men vi ser ikke grunnlag for flere møter, sier Larsen. Han utelukker å dekke kommunenes tap.

Les også: Terra-kommunene møtte veggen

Terra-Gruppen har frist til 25. mars for å svare Kredittilsynet.