Hopp til innhold

Vil bygge verdens største datasenter i Ballangen

Anlegget kan bli på størrelse med 84 fotballbaner, og gi viktige arbeidsplasser i en kommune preget av høy arbeidsledighet.

Digitale skisser av anlegget i Ballangen

Datasenter-arkitektene i HDR Inc. har laget disse skissene av hvordan de ser for seg et anlegg i Ballangen kan bli.

Foto: KOLOS NORWAY / HDR

Planene om datasenteret kommer frem i en pressemelding fra selskapet Kolos Norway, og har allerede fått internasjonal oppmerksomhet. Anlegget er varslet å strekke seg over 600.000 kvadratmeter og er planlagt å kunne produsere datakraft som trekker opp mot 1.000 megawatt strøm.

– Vi har hatt en konkurranse gående de siste månedene, hvor datasenter-arkitekter og ingeniørselskaper har kunnet komme med det beste konseptet for området vi har tilgjengelig, forteller direktør i Kolos Norway, Håvard Lillebo.

Tidligere denne måneden landet de på konseptet til det amerikanske selskapet HDR Inc, som i pressemeldingen forteller at de har forsøkt å bygge lokalsamfunnet og naturen inn i arkitekturen.

Verdens største datasenter ligger i dag i Langfang, Kina, og er i underkant av 600.000 kvadratmeter stort.

Gunstig plassering

Ballangen kommune, som har den største andelen Nav-trygdede i landet, har et godt utgangspunkt for et slikt anlegg, mener ordfører Per Kristian Arntzen.

Han er godt kjent med planene om datasenteret og forteller at prosjektet startet etter et kartleggingsmøte med det lokale regionrådet i Ofoten.

Per Kristian Arntzen

Per Kristian Arntzen mener Ballangen kommune har gode forutsetninger for å huse et slikt datasenter.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Vi satt på et område på 600 dekar som allerede er regulert til industriformål i forbindelse med et deponianlegg. I tillegg så har vi god tilgang på kraft gjennom kraftanlegget på Skjomen. Vi har også fiber som går via Sverige og videre ut i verden, forteller ordføreren.

Basert på dette satte regionrådet i gang med å finne ulike måter å utnytte konkurransefortrinnet på. Kolos Norway tok ballen videre og har nå landet kontrakter med investeringsbanken Headwaters MB for videre utvikling av et datasenter.

Datategning av datasenteret i Ballangen

Datasenter-arkitektene i HDR Inc. har laget disse skissene av hvordan de ser for seg et anlegg i Ballangen kan bli.

Illustrasjon: KOLOS NORWAY / HDR

Fremtidsrettet

Headwaters MB er en amerikansk investeringsbank som har spesialisert seg på å reise kapital for datesentre, og i pressemeldingen skriver de at de ser frem til å bidra i prosjektet i Ballangen.

– Kolos utvikler det mest innovative, kostnadseffektive og miljøvennlige datasenteret i verden. Vi ser frem til å være partner med en bedrift som er pionerer i industrien og har tro på en langsiktig vekst, sier Paul Janson, toppsjef i Headwaters MB.

I første omgang mener Lillebo at anlegget vil kunne skape hundre arbeidsplasser lokalt, men langt flere når anlegget går for full drift. Han håper på byggestart i løpet av 2018.

Fredag kommer Klima- og miljøminister Vidar Helgesen til Ballangen for å delta på en pressekonferanse om prosjektet.