I dag besøkte arbeidsministeren kommunen hvor fire av ti går på Nav

Ballangen i Nordland har den største andelen Nav-trygdede i Norge. Nå er arbeidsministeren på trygdetur for å få flere ut i arbeid.

Daniel Storøy med ministeren

Daniel Storøy sammen med arbeidsminister Anniken Hauglie. Storøy er en av dem som har vært heldig og kommet seg ut av ledighet i Ballangen.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

I dag la arbeids- og sosialministeren ut på det som kan kalles en liten trygdeturné til kommunene Ballangen i Nordland og Iveland i Aust-Agder. Begge kommuner med en høy andel Nav-trygdede.

Ballangen var den kommunen i Norge hvor størst andel av befolkningen i arbeidsfør alder fikk penger til livsopphold gjennom 2016, med 39,1 prosent.

Det er godt over landsgjennomsnittet på 21 prosent, ifølge tall som Nettavisen nylig hentet inn (ekstern lenke).

– Mitt mål er at flere skal inkluderes i arbeid og aktivitet, det er derfor jeg har disse møtene, sier Anniken Hauglie (H) til NRK.

Nedlagt gruve i Ballangen

Da de gamle bergverksgruvene ble lagt ned på 60- og 80-tallet, forsvant mange hundre arbeidsplasser fra bygda Ballangen.

Foto: Espen Aarsvold / NRK

Mener det kunne vært gjort mer

Kenneth Skårstad var én av dem som møtte ministeren i dag. Han skulle gjerne vært i jobb, men er avhengig av tilrettelegging på grunn av en vond rygg.

– Jeg er for tiden arbeidsledig og har prøvd å få jobb, men det er ikke lett i denne kommunen. Jeg mener kommune og myndigheter kunne gjort mer for oss.

Han får støtte fra Daniel Storøy, som er en av dem som har kommet seg tilbake i jobb igjen etter ledighet. Nå er han tilsatt i Aktiv Ballangen, som er en vekstbedrift.

– Jeg ble lei av å sitte hjemme å stirre i veggen, her får jeg en sosial tilhørighet som er viktig. Vi har noen få slike arbeidsplasser, men trenger flere.

Stor andel uføre

Nordlandskommunen har over mange år vært på uføretoppen i Norge, per 31. mars mottok 21,8 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder uføretrygd her.

Og det er spesielt yngre uføre som bekymrer både kommuneledelsen og arbeidsministeren.

Anniken Hauglie

Arbeidsminister Anniken Hauglie lover at regjeringen skal bidra med sitt, men at også kommunene må samarbeide godt internt og seg imellom.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Det er stadig flere unge i Norge som står utenfor skole og arbeid, gjerne med psykiske lidelser. Faller du utenfor som ung er faren der for at du blir stående utenfor resten av livet, sier Anniken Hauglie.

Hun bemerker at antall personer som går på helserelaterte ytelser generelt har gått noe ned, men at det uansett er for mange på trygd i Norge i dag.

– Vi er helt avhengig av at så mange som mulig jobber både mer og lenger dersom vi skal klare å finansiere velferden vi alle setter så stor pris på.

– Er det for lett å bli trygdet i Norge i dag?

– Det som er klart er at det er for mange som går på helserelaterte ytelser som vi vet har en arbeidsevne. Det er viktig at legene er varsomme når de sykemelder eller gir diagnoser som setter folk utenfor arbeidslivet.

Arbeidsminister Anniken Hauglie

Et budskap fra Hauglie var i dag også at folk må være forberedt på å flytte dit jobbene faktisk er.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Fornøyd

Hauglie pekte på næringsutvikling og oppstartshjelp til gründere som viktig, og at det bør stilles større krav til aktivitet i trygdeordningene.

For øvrig uttrykte hun tilfredshet over Ballangens arbeid.

– Jeg opplevde at man var veldig framoverlent her, og klar over utfordringene. Det kom også noen innspill som jeg tar med meg videre.

Laster kart, vennligst vent...