Hopp til innhold

Vil bore i Barentshavet

Norge må lede an i utviklingen av Barentshavet, mener oljetopp.

Erik Haugane

VIL LEDE AN: Norge må styre utviklingen av arbeidet med å få til oljeproduksjon i Barentshavet, mener Erik Haugane i Det norske oljeselskap.

Foto: Det norske oljeselskap

Administrerende direktør i Det norske oljeselskap, Erik Haugane, mener avklaringen rundt delelinjen i Barentshavet må innebære at området bli tatt med i 22. konsesjonsrunde.

Haugane gir honnør til de som har fremforhandlet avtalen, men mener det nå er viktig at dette følges opp for å styre utviklingen i området.

– På de østlige delene av området sør for Bjørnøya er det ingen grunn til å ikke bare åpne. Hele hensikten med å få avklart delelinjen var jo nettopp at oljeindustrien kan finne ressurser der som er viktig for verden, sier han.

Må med i neste runde

Avtalen er underskrevet om hvor delelinja i Barentshavet mellom Russland, og Norge skal gå.

Nå gjenstår bare ei godkjenning fra de to lands parlament før avtalen er endelig. Så kan landene kan bestemme seg for hvilken aktivitet de ønsker i omådet.

Erik Haugane i Det norske oljeselskap mener området må tas med og åpnes allerede i 22. konsesjonsrunde, som vil innebære tildeling av blokker i 2015 - 2016.

Må ta kontroll

Norge må sette seg i førersetet for å styre utviklingen i området, mener han.

– Det første vi må gjøre er å få etablert en base for større aktivitet i området rundt Kirkenes. Det andre er jo at norsk teknologi, beredskap og hele systemet rundt det å ha en sikker og god operasjon i dette området, vil smitte over til russisk side, både i forhold til leverandører og aktører.

– Og så er det det rent ressursforvaltningsforhold som tilsier at vi må lete der hvor prospektene eller funnene i grenseområdene som krysser grensen er gjort, slik at de kan bygges ut på en koordinert måte mellom Russland og Norge, sier Haugene.