Verre å fiskefuske i EU

EU varsler strengere straffer for fiskefusk.

EU varsler nå en komplett gjennomgang av fiskeriregelverket i EU. Målet er at fiskere fra alle medlemsland skal straffes like strengt for overtramp på de felles reglene, for slik er det ikke i dag. Dette er Kommisjonen fornøyd med.

Mange regler

I dag er det like mange regler og måter å straffe overtramp av fiskeriregelverket på som det er medlemsland og mange av medlemslandene skal i følge Kommisjonen håndheve det felles fiskeriregelverket på en dårlig måte. Derfor varsler EU-kommisjonen nå at den starter på et arbeide som skal føre til en harmonisering av straffeutmålinger og kontrollmetodene av fiskeriene i EU-farvann.

Europakommisjonen melder nå at det i 2006 ble begått 10 362 registrerte brudd på regelverket i den felles europeiske fiskeripolitikken i EU. Et tall som bare så vidt er en prosent lavere enn for 2005. Men i samme periode er antallet fiskebåter gått ned med 10 prosent.

Flere regelbrudd

I praksis har dermed antall brudd prosentvis gått opp og ikke ned fra 2004 til 2005. Og avhengig av hvilket land som kontrollerer fiskeriene, risikerer fiskere å slippe unna med så lite som 1 400 kroner i bot for samme overtredelse av regelverket som man i et annet land må betale 51 000 kroner for. Samtidig kritiserer Europakommisjonen de 27 medlemslandene for å være for upresise i sin rapportering om fiskeribruddene til at det er mulig å danne seg et fullverdig bilde av situasjonen.