Hopp til innhold

Verner noen av de viktigste skogene i landet: – Unike i internasjonal sammenheng

Regjeringen har vedtatt å verne ti skogområder som er unike både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Verneområdene gir livsgrunnlag for flere utrydningstruede arter.

skog

Oversiktsbilde over deler av Auster-Vefsna naturreservat.

Foto: Christian Brun-Jenssen / Regjeringen

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern. Alle de ti skogområdene som nå vernes ligger i kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

– Vi er kjempeglade for dette vernet, det er en jubeldag for gammel skog og sjeldne arter. Her har Miljødepartementet og statsråden vernet skog i verdensklasse, sier skogsbiolog Trude Myhre i WWF Verdens naturfond.

Hun forklarer at de ti områdene er unike, og at det ikke finnes maken til disse områdene verken i Norge eller andre steder i verden.

– Her finnes en rekke rødlistede arter av både planter, lav og sopp. Det er ikke lenge siden forskerne fant en sopp i dette området som var helt ny for vitenskapen. Det er akkurat slike skoger vi må klare å ta vare på, sier Trude Myhre.

Trude Myhre går for skogen

I en årrekke har Trude Myhre jobbet for vern av skogområder i nord. Fredag kom gladnyheten.

Foto: Stein Schinstad / NRK

Vedtaket inngår i arbeidet med vern av viktige skogområder som eies av Statskog. Også klima- og miljøminister Vidar Helgesen poengterer viktigheten av vedtaket:

– En stor del av det truede naturmangfoldet i Norge finnes i skogområdene. Med dette vedtaket verner vi noen av de aller viktigste skogområdene i landet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Fra Fiplingdalen i Grane kommune

Litle Fiplingdalen i Grane kommune er et av skogsområdene som nå vernes

Foto: L. Lorentzen / Statskog

Har jobbet lenge for vern

Etter å ha jobbet mange år med å få skogen vernet er skogbiolog Trude Myhre naturligvis veldig fornøyd med at den endelig blir vernet.

– Miljømyndighetene har skjønt at vi mener alvor, og det er en enorm lettelse at disse unike skogene er sikret for all fremtid.

Hun forteller videre at de private grunneierne er flinke til å verne skogene sine frivillig, og at det skulle bare mangle at staten bidrar med sine egne skoger.

– Når klima- og miljøminister Vidar Helgesen nå verner disse unike områdene, håper jeg det legger til rette for videre vern av skogsareal. Dette er noe vi har presset på for å få gjennom i flere år, sier Myhre.

– Har skjønt at vi mener alvor

WWF har sammen med Sabima og Norges Naturvernforbund, arbeidet i mange år for å få politikerne til å verne de aktuelle skogområdene, det skriver de på sine hjemmesider.

– Det er åtte år siden Miljødirektoratet anbefalte tolv skogreservater i dette området. I dag feirer vi denne seieren – og så skal vi fortsette innsatsen for å få vernet også de siste to områdene, sier Myhre.

Fortsetter kampen for de to siste områdene

De to områdene som ikke ble vernet i dagens statsråd er Almdalsforsen og Storvassåsen. som er skogområder med store verneverdier. For Almdarsforsen la klima- og miljøminister Vidar Helgesen inn et forbehold om at miljøverdiene skal ivaretas ved kraftutbygging.

– Her kommer vi til å ta kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorat om det vi kjenner til av miljøverdier, samt be om at området kartlegges grundigere før avgjørelser om utbygging foretas, forteller Myhre.